۱۳۹۳ اسفند ۴, دوشنبه

قسمت سی و یکم از " کتاب نامه ها " - محمد آرمیان بلوچقسمت سی و یکم  از  " کتاب نامه ها "  - محمد آرمیان

بسمه تعالی

مورخه: 10/8/82

ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه 4
دادگستری شهرستان ایرانشهر

موضوع: اعلام آمادگی برای حضور در آن دادگاه محترم در رابطه با پرونده شماره  4/258 – 82  اینجانب محمد آرمیان در آن شعبه

احتارما عطف به اخطاریه مورخه  13/7/82  آن دادگاه محترم  جهت حضور بتاریخ 16/7/82  مبنی بر شکایت اداره محترم اطلاعات و عدم آمادگی ام برای حضور بخاطر جراحی چشم در آن تاریخ و ارسال گواهی پزشک بضمیمه نامه 15/7/ 82  اینک بدین وسیله آمادگی خود را جهت حضور در جلسه محاکمه مربوطه در هر تاریخی که آن دادگاه محترم مقتضی بدانند اعلام میدارم . و من الله التوفیق....

با احترام،

محمد آرمیان

تلفاکس: 2225128 - 0547 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر