۱۳۹۳ اسفند ۳, یکشنبه

قسمت بیست پنجم از " کتاب نامه ها " - محمد آرمیان بلوچقسمت بیست پتجم از " کتاب نامه ها " -  محمد آرمیان بلوچ

بنام خداوند عادل و مهريان


مورخه : -   14/3/82
 جناب آقاي تراب زاده 
رياست محترم دادسراي انقلاب  اسلامي ايرانشهر

موضوع : - روشنگري در مورد بعضي حقايق از نظر  افتاده و يا كتمان شده  بمنظور رفع ظلم از جامعه  بلوچ و رسيدن  بعدالت .

            با تقديم  مراتب ادب و احترام  به آن  نهاد محترم و مقدس قضائي و سلام مجدد بشما ،  عطف بملاقات  يك ساعته روز  سه  شنبه  13/3/82  در دفتر كار جنابعالي  و گفتگوهائي كه انجام شد لازم است مطالب ذيل را به استحضار تان برسانم  تا بلكه در آينده كمكي باشد  باجراي  عدالت در جامعه  سخت  ظلم زده و شديدا نيازمند  بعدالت ما در بلوچستان مظلوم :-


             بنده در ساعت  يازده صبح ديروز  باين منظور خدمت  رسيده بودم  كه در باره پرونده منصور  آرميان  كه يك تاميني بازداشت شده  است  و بنا به دستور  آنجناب  راهي زندان گرديده و بيش از یكماه است كه  در حالت بلا تكليفي بسر ميبرد  جويا شوم  و رونوشت نامه اي را كه در همين رابطه به دادگاه عمومي نوشته بودم   براي درج در پرونده منصور تقديم  نمايم  ولي شما در رابطه  با قضيه اي ديگر يعني قضيه تخریب  گورناگ  بنده را  زير سئوال برديد  و در اين موضوع  خاص  و بسيار  حل طلب  به مدت يكساعت  از طرف شما و بنده  گفتگوي هاي  مفصلي  انجام  شد  و خوب  شد كه  شما  اين موضوع را مطرح كرديد  چون  حد  اقل  مواردي  براي  بنده  مشخص شد كه  در رابطه  با اين  پرونده  در آينده كمك  به اجراي  عدالت  خواهد كرد  البته  اگر  انصافي در كار باشد.  حرف هائي را كه شما مي زديد  و ملا كمال را  پيشا پيش با آن اطمينان و قاطعيت  محكوم مي كرديد  براي  شنونده اين  استنباط را بوجود ميآورد كه  شما  قاضی خودتان شاكي  پرونده  و يك طرف  قضيه هستيد  و اين را هم  بطور تهديد آميزي گفتيد كه  اين پرونده در دست منست  و تا قيامت هم  مفتوح ميماند.  بنده  عرض كردم  كه شما  انسان  مخلص و مومن و با  تقوائي  بنظر  ميآئيد  ولي  معلوماتي كه  در ذهن شما  جمع  شده  و باعث  اين  طرز قضاوت  يك  جانبه  و غير عادلانه  براي  شما  گرديده  است  معلومات غلطي است  كه  طراحان  توطئه  گورناگ  به  ذهن  شما  منتقل  كرده  اند  تا  شما  را  آلوده  به گناهي  كنند كه متعلق  به آنهاست.  جناب  آيا  شما  تا  بحال   اظهارات  ملا كمال  و يا  وكلاء و نمايندگان  اورا  شنيده  ايد  و اين فرصت  را   براي  آنها  فراهم  كرده ايد  كه  حرف شان را  بزنند  و از خود دفاع  نمايند؟  البته که نه،   و بهمين  دليل  است  كه  نگاه تان به اين  پرونده  يك  نگاه  كاملا  يك  بُعدي  و يكجانبه   است  و شما  فقط  يك طرف  سكه  را  ديده  ايد  و  سعي  در ديدن  طرف  ديگرآن  اصلا  نكرده  ايد.  شما ابعاد ديگر  اين  قضيه  وحشتناك  را  اصلا  نديده  ايد  و  راجع به آن چيزي نمي دانيد  و  يا  اينكه  مي دانيد و كتمان ميكنيد  والله  اعلم  و در اين صورت  اگر  حكمي در اين باره صادر  نمائيد  حتما  حكمي  غير عادلانه خواهد  بود  چون  قضاوتي  يك  طرفه  انجام داده ايد.   موضوع  ديگر  اينكه جنابعالي يا هر كسي ديگر  نمي توانيد  در يك زمان   هم شاكي  يك  پرونده  باشيد  و هم  قاضي  آن.  مجموعه اظهارات شما  بيانگر اين حقيقت  بود  كه  شما  خود  شاكي هستيد  و در اين صورت  رسيدگي  به  اين  پرونده  خيلي  بزرگ  و پيچيده   و  سياسي  امنيتي كه  كل  منطقه را  تحت  تاثير  قرار ميدهد  بايد  بيك قاضي كاملا بي طرف  و  با  تجربه  واگذار شود  كه  بتواند  مو  را  از ماست  چنان  بيرون كشد  كه  ماست  در آخر  نتواند شاكي  و  مدعي  خسارت  شود  و با  اين  ذهنيتي كه  فعلا   شما داريد  امكان ندارد  كه بتوانيد در  اين  پرونده  قضاوت عادلانه  اي  بكنيد.  شما مي گوئيد  كه  ما  ملا كمال  را نمي بخشيم  چون  36  نفر از  بهترين  فرزندان اين وطن  در اين ماجرا  شهيد شده  اند  و  بنده  هم  حرف  شمارا  تا  اينجا  تائيد  ميكنم  و  ميگويم  كه  كاملا  حق  با  شماست  و درست  است  36  نفر بيگناه  در اين  ماجرا  شهيد  شده  اند  و نبايد  ميشدند و قبول ميكنم  كه يك  ظلم  بزرگ  واقع  شده  است  و حالا  وقت  آنست  كه تحقيقات  لازم  بعمل  آيد  تا مشخص  شود  كه  اين  جنايت  چگونه  بوجود  آمده  است  چون  شما  فعلا  فقط در  يك  ُبعد   اين  قضيه جنايت بار  بر  روي  يك  صندلي  پر قدرت  محكم  و راحت  نشسته  ايد  و اجازه  نداده  ايد كه  كسي  نيم  نگاهي  به  ابعاد  ديگر  اين  قضيه  بيندازد.  بنده  بعنوان همدردي با اين قضيه  و  بحكم  قانون  از  شما  تقاضا  ميكنم  كه  در اين  قضيه  بزرگ  و حساس لازم  است كه  جنابعالي  طبق  قانون عمل  بفرمائيد  و  نه دلبخواه  و سطحي  و ديمي.  آيا  اين  درخواست  بنده  يك درخواست  غير متعارف  و غير قانوني  و بيجا  است؟  اگر عدل  و انصاف  در محيط  قضاوت  ما  و  در نظام مقدس  اسلامي  ما  نه  به حرف  و  شعار  بلكه  در عمل  هم ارزش و احترام  و جايگاهي  دارد  و از مظلوم  رفع ظلم  ميشود  پس  بايد طبق  قانون  عمل شود  و قانون  هم ميگويد  كه  يك  پرونده  بايد  دو  طرف مشخص  داشته  باشد  و  شرايط  دفاع  براي هر دو طرف  بطور يكسان فراهم  گردد  و يك  قاضي عادل  و  بي طرف  هم  در كار باشد  كه   بر مسند قضا  به نشيند و بحق  فيصله نمايد در چنين صورتي است كه  عدالت  اجرا  ميشود آيا شما حاضريد اين شرايط  را  فراهم كنيد؟  و شما  بعنوان شكسته نفسي  گفتيد كه  من  لايق  نيستم  كه  اينجا  در  جاي  علي  به  نشينم  ولي  ب  وجود  اين  نمي گذارم  كه حق كسي  پايمال  شود البته  كه  اين  گفتار بسيار خوبي  است  ولي  در كردار هم  بايد ثابت كنيد  براي اينكه  گفته اند كه  دو صد  گفته  چون نيم كردار نيست  و راست گفته اند.  شما  جناب  تراب زاده  در گفتار تان خيلي سعي كرديد  كه  وفا  داري  خود  را  به نظام  و مقام معظم  رهبري به اثبات برسانيد  اين كار خوبي است  بشرطي  كه  يك  تظاهر خشك  و خالي نباشد  و اگر  هدف  شما  واقعا خدمت  به نظام  و مقام معظم  رهبري  است  و  مصر هستيد كه  وفاداري خود را به نظام  ثابت كنيد  تنها  راهش  اينست كه عادلانه عمل  كني  و خيلي مواظب  طرف  ضعيف  باشيد  كه  حقش  پايمال  نشود   در اين صورت است كه  به رهبر  و نظام  كمك  كرده  ايد.  اين  تظاهر  به اسلام  و عمل  نكردن به آن مردم را  از هر چه  اسلام و مسلمان است  بيزار كرده است  آقاي تراب زاده!   به اسلام  رحم  كنيد،  به  رهبر  رحم  كنيد،  به  نظام  رحم  كنيد  حرفي  نزنيد  كه  به آن عمل نمي كنيد.  عدل كنيد ظلم  نكنيد،  زورگوئي نكنيد  سر انجامي ندارد،  آه مظلومان  دير يا  زود  دامن اهل  ظلم  را  آتش  خواهد زد.  لذا  تقاضاي  مودبانه  و خيرخواهانه  اينجانب  از   جنابعالي  اينست  كه  شما  بجاي  آنطور سخت  و سفت حرف  زدن  و سعي در مرعوب  كردن  بنده  يا  ديگران  صلاح  تان  هم  از نظر  دنيوي  و هم  از نظر اخروي  در اينست كه  شرايط  را  براي  اجراي عدالت  فراهم  آوريد  و در مسند  قضا  از بكار گرفتن ه رگونه  اهرمي  كه  متكي  بر زور يا  تزوير  باشد  به  پرهيزيد  چون رضاي خدا و خير شما در همين است  و بنده  با  زدن  اين حرفها   خيرخواهي  شما را دارم  ميكنم  هر چند  ميدانم  كه  بر مزاج  نازك  تان  در پشت  اين ميز  كه  هميشه  جز  چاپلوسي  و تعريف  و تمجيد  بيجا  چيز  ديگري نشنيده است  گوارا نيست.  جنابعالي  از  بنده  پرسيديد  كه ملا كمال  با  چند نفر  بوده  است  كه  به  نيروهاي  ما حمله كرده  است  بنده  جواب  دادم  كه  از  قرار  شنيدن چهار نفر بوده  اند.  شما  گفتيد  كه  مگر ميشود  چهار نفر  چهل  نفر  را  بزنند  و دماغ  يك  نفر از  آنها خون هم نيايد  عرض  كردم  كه  بله  در  شرايط  خاصي  يكنفر  حساب  هزار نفر  را  هم  ميرسد   و شما  گفتيد  كه  نخير اينها  تعداد شان  زياد  بوده  و از قبل كمين  كرده  و منتظر اين  نيروها بوده  اند  و بمحض  اينكه اينها  وارد آنجا  شده اند مواجه  با  رگبار آنها مواجه  شده  و شهيد گشته  اند  بنده  پرسيدم كه  اين  نیروها چرا خودسرانه  و غير قانوني عمل كرده  اند  شما گفتيد  كه  خودسرانه عمل  نكرده  اند  اقدام  شان  قانوني  بوده  است  چون اين حكم  را خودم  صادر كرده ام  خوب  با اين حساب  اين سئوال پيش ميآيد  كه  اداره  اطلاعات  شما  در گرماگرم  چنين قضيه  بزرگي  چكار ميكرده  است كه  نتوانسته  وضعيت موجود را  به اطلاع  شما  برساند تا  شما  با صادر كردن حكمي  چنين  مصيبت زا   بچه هاي  از همه  جا  بي خبر مردم  را  وارد  يك  كمينگاه  نكنيد  و بكشتن  ندهيد  و وانگهي  دستگيري  ملا كمال  در آن  زمان  خاص  چه فوريتي  داشته  است؟   آيا  او  در اين زمان مشغول حمله به  پاسگاها  و  بستن جاده ها و نا  امن  كردن  منطفه  بوده  است  كه  شما لازم  ديده  ايد حساب نشده  چنان نيروي  بزرگي  را  بسراغش بفرستيد!؟   جنابعالي به شيوه  اي تهديد آميز اين حرف را هم  به  بنده  گفتيد  كه   پرونده  ملا كمال  پيش  من  است  و تا  قيامت  مفتوح  است  شما  اين حرف  را  آرام هم  ميتوانستيد  بزنيد تا  من كينه شما را  در اين خصوص احساس نكنم.  خوب  اين كار بسيار خوبي  است  كه  پرونده  ايشان  مفتوح  است  و اينطور هم  بايد  باشد  ولي  سئوال  اينست كه  اگر  مفتوح  است  پس  چرا  معطل  و مسكوت است!؟   آيا  وجه  و علت  خاصي دارد؟   لذا  بنده  از  آن مسئول محترم قضائي كه  اين  پرونده  را  در اختيار دارد  تقاضا  ميكنم  بخاطر اطاعت  از  فرمان مقام معظم  رهبري  و كمك  به اجراي عدالت  در اين  جامعه  سخت  ستمديده  و خسته  و بيزار از بي عدالتي ها،  اقدامات  ذيل  را هر چه  زودتر معمول  بفرمائيد  تا عدالت  اجرا  شده  و  باعث  اميدواري مردم  نسبت  به  عادل  بودن  نظام  و مقام معظم  رهبري  گردد.  اين اصلا  عادلانه  نيست  كه  ظلم را  در اين  پائين  عده  اي خودسر  و قانون شكن بكنند  و فحشش  را  مردم  به  رهبر بدهند  و پرت و پلايش  را  به نظام  بگويند.  شما پرونده  را  اگر مفتوح  است  هر چه زودتر لازم است  باجرا  در آوريد  چون  در جريان اين قضيه  36  نفر آدم  بيگناه  و بی خبر شهيد شده  و حدود دويست  خانوار قريب هزار نفر  از مردم  مظلوم  اين منطقه  بي صاحب،  دربدر و بي خانمان  شده  و  در حالت  كسمپرسي مطلق  بسر ميبرند.  مسكوت  نگه داشتن  يك چنين پرونده اي جرمي بزرگ  و گناهي عظيم است  و جاي تعجب است كه  شما چطور توانسته  ايد چندين سال  با چنين گناه  بزرگي  سازكاري داشته  باشيد  و اين خودش  جاي  سئوال  دارد  كه  بموقع   از شما پرسيده خواهد شد!؟  تهديد كردن بنده  هيچ فايده اي  ندارد  بنده  در طول  اين دو دهه  گذشته  آنقدر تهديد  بيجا شده  و مرارت  و دربدري  و بدبختي كشيده ام  كه  اين  تهديد ها  ديگر  اثر خود  را  از دست داده  و به هيچ  وجه بنده  را  مرعوب نميكند  و بنده  بخاطر  اجراي  عدالت  و  تنفيذ حق  و كسب  رضاي الهي آمادگي تحمل هرگونه  مچازات غير عادلانه اي را دارم  و حتي  در همين لحظه  آماده  مردن هستم  و شما  ميتوانيد  اين  ادعاي  بنده  را  با هر شيوه اي که خواستید  آزمايش كنيد  ولي خواهش  بنده  اينست كه  جنابعالي  با  وارد شدن  از راه  زور  بيهوده خود را بزحمت  نيندازيد چون خدا همراه  حق  است  و شما زورتان بخدا  نمي رسد  و چه  خوبست  كه  زور نظام را  هم  مثل سابق  نادرست  بكار نگيريد  و  وارد  بيراهه  و اقدامات  ظلم آميز و خلاف حق  نشويد.  قاضي محترم  این پرونده ،  اگر حقيقت  را  بخواهيد  اين قضيه  گورناگ  بصورت  يك  زخم  پر چرك  است  بر پيكر  جامعه ما،  و   زخم را  رها نمي كنند  بلكه  علاج ميكنند.  راه علاج  اين است  كه  حضرتعالي  طي حكمي  به  ملا كمال  تامين موقت  بدهيد  تا  براي  دفاع  از خود  در دادگاه حاضر شود  و يا  اينكه  اجازه  بدهيد  بنده  يا هر فرد  ديگري بعنوان  نماينده  ايشان  دنبال اين قضيه  برود  و دفاعيات ملا كمال  را  بدست آورده  و تقديم آن دادگاه محترم نمايد  تا  با به جريان افتادن  اين پرونده   قضيه طوري حل شود  كه  هم بنفع  نظام  باشد  و هم  بتفع  مردم مظلوم و بي خانمان شده  و هم  رضاي خدا  را  در پي  داشته  باشد.    توضيحات  مخلصانه و  خيرخواهانه  بنده  كه بقصد  روشنگري و حمايت از عدالت  انجام شده است  اميدوارم  باعث  رنجش  خاطر جنابعالي نگردد  و بنده  براي حل منصفانه  اين قضيه  بسيار مهم  هر  وقت  كه  لازم  باشد بعنوان  وكيل  و نماينده  ملا كمال  در خدمت آن  دادگاه محترم خواهم بود.  مقدمتا عرض  كنم  كه  ملا كمال  آدم كاملا  مشخص  و  نيك نام،  حقپرست  و مصلح  و  نيكوكار و ضعيف نواز  و  متقي  و  پرهيزكار  و معروف خاص  و عام  در اين منطقه  است  و هيچ  اتهام بي جائي  باو نمي چسبد  و از نظر همگان جز خدمت بمردم منطقه   هيچ  جرم  ديگري  مرتكب نشده  است  و براي تائيد و  اثبات  اين موضوع  بنده  در يكروز بيش از ده هزار  امضاء  را  ميتوانم  جمع آوري  و تقديم  مراجع ذيصلاح كنم  و تنها  جرمي  كه  ملا كمال  داشته  اين بوده است  كه براي كارهاي  مخبري  و مردم آزاري و كمك بايجاد اختلاف  در ميان  مردم  منطقه  با  اداره  اطلاعات همكاري  نكرده  است  و حقيقت  صريح هم  اينست  كه اطلاعات  براي  سركوب  و نابودي اين چهره مردمي  و خوشنام  اين  توطئه  بسيار ضد  انساني  را چيده  و اين  ظلم  بزرگ  را انجام  داده است  و براي  مخفي نگهداشتن اين جرم خود،   قضيه  را  بشكل  يك  لولو خور خوره  در آورده است  تا  كسي  راجع  به  آن  حرفي نزند  و  پرده  از روي  اين  جنايت  بزرگ  برداشته  نشود  ولي بنده مطمئن هستم كه هيچ جنايتي  براي  هميشه  در پرده نخواهد ماند  و هيچ مجرمي  از مكافات عمل نتواند گريخت  و ما توفيقي الا بالله العلي العظيم  فحسبنا الله  و نعم الوكيل  نعم المولي و نعم النصير،  صدق الله علي العظيم.


احتراماتم را بپذيريد ،

محمد آرميان  -  ايرانشهر
آدرس  تلفاكس  :-  0547-  2225128

رونوشت   بمراجع  ذيصلاح  قضائي  و بعضي  از شخصيتها و هر جا  كه  كمك به  امر عدالت  كند جهت اطلاع  و پيگيري  ارسال ميگردد.


تا اینجا به وبلاگ نهضت عدالت بلوجستان، فیسبوک و تویتر ارسال شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر