۱۳۹۳ بهمن ۲۵, شنبه

قسمت پنجم از " کتاب نامه "بسم الله الرحمن الرحیم

مورخه:- 15 / شهریور ماه/ 1380
موضوع :- توضیح وضعیت برای کسب تامین
اداره محترم اطلاعات زاهدان

توسط جناب آقای حاجی حمید – عضو رابط
فاکس شماره : 2416727 -541 -0098
            عطف بمطالبی که قبلا ذکر کرده بودم امیدوارم که مسئولین محترم امنیتی در مورد بنده و نهضت عدالت و دیدگاههای مان شناخت کافی پیدا کرده باشند. بنده آدم صریح وصادقی هستم که همیشه خواسته ام بنحوی بانسانهای محرومی که خود نمیدانند مشکلات حقوقی و قانونی خود را چگونه حل کنند کمک کرده باشم و اسم اینکار را هم ,,عدالتخواهی،، گذاشته ایم که این وضعیت ذهنی بشر دوستانه من از نظر بعضی از مسئولین قبلی که بحقوق یک انسان بدرستی آشنا نبوده اند تا کنون یک جرم به حساب میآمده است ولی شما جناب حمید حالا با تاکید بمن اطمینان میدهید که زمانه و اوضاع و احوال کاملا عوض شده و حقوق انسانی مردم کاملاٌ در حال رعایت شدن است اگر واقعاٌ چنین است دعا میکنم که خداوند بمسئولین نظام عزت و صحت و صداقت بدهد و در اینجا لازم است یادآوری کنم وضع من که دبیر کل ,, نهضت عدالت بلوچستان ،، هستم با وضع آن چند نفری که بمحض شنیدن اینکه تامین میدهند دست از پا دراز تر و با کله آمدند زمین تا آسمان فرق میکند. آنها مشتی آدم مفت خواره و دوره گرد بوده اند که زیر پوشش مبارزه دروغین فقط از اجانب گدائی نموده وگذران زندگی کرده اند و همه میدانند که اینها هیچ کاری نکرده اند و نمیتوانند هم بکنند. تامین را بکسی میدهند که مخالفت و مبارزه ای کرده باشد و عملاٌ تاثیری در ایجاد مخالف یا موافق برای نظام را داشته باشد و من در این جهت بسیار کار کرده ام و میتوانم بکنم. همانطوریکه قبلاٌ نوشته بودم مسبب اصلی دربدری من دو نفر از مامورین اطلاعات در چابهار بودند که نگذاشتند راحت زندگی کنم و باعث از هم پاشیدن کامل زندگی من شدند و کاری کردند که بنده بر خلاف میل باطنی ام بطور جدی در جناح مخالف رانده شوم که این هم برای من و هم برای نظام جز اتلاف وقت چیز دیگری در بر نداشت و حالا حرف من اینست که زندگی بیدلیل فلج شده من لازم است از سوی نظام تامین و بازسازی شود.

            مگر شما نمیدانید که تا قبل از انتخاب شدن جناب آقای یونسی بسمت وزیر اداره شما مبلغ پانصد ملیون تومان برای کشتن من و متوقف کردن کار نهضت اختصاص داده بود و آن دیکتاتورهای تنگ نظر و ناراضی تراش قبلی با صرف مبالغ هنگفت واجرای برنامه های غلطی نظیر این چیزی جز اینکه میزان مخالفت و بدبینی ونارضایتی نسبت به نظام را بالا برند کار دیگری نکردند. خوب چه اشکالی دارد اگر اداره شما حالا که میخواهد منطقی عمل کند همین مبلغ را برای در خط نظام نگهداشتن من در اختیارم بگذارد تا خسارت هائی را که بی دلیل بر ما وارد شده است جبران نموده و از ما دلجوئی کند و با اینکار عملاٌ ثابت نماید که نظام نظرش نسبت بما مردم بلوچ عادلانه و کاملاٌ نیک شده و در اینصورت ما هم نه تنها با شک و تردید بلکه با یقین و اطمینان بآغوش نظام باز خواهیم گشت واین عمل در این شرایط بحرانی در افکار عمومی جهان یک پیروزی خیلی بزرگ برای نظام بحساب خواهد آمد باین معنا که میگویند نظام کاملاٌ دمکراتیک شده چون بجای کشتن روش جذب ناراضیان و مخالفین خود را در پیش گرفته است و این حرف را من زمانی دارم مطرح میکنم که بعضی از مخالفین قوی نظام مرتباٌ با ما در تماس هستند  که اگر با آنان همکاری کنیم همه چیزمان را تامین خواهند کرد ولی ما از ماهیت آنان کاملاٌ خبر داریم و اگر مسئولین دلسوز نظام دست رد به سینه مان نزنند هرگز بآنان نخواهیم پیوست. ضمناٌ من مسئله تامینم را با تعداد زیادی از دوستان و هواداران ,, نهضت عدالت ،، در کشورهای مختلف بطور تلفنی مشورت کرده ام و آنها نظرشان اینست که نظام تا حدی باید عدالت گرائی خود را عملاٌ باثبات برساند ومحبت خشک و خالی هیچ دردی را دوا نمی کند یعنی ابتدائاٌ مقداری بوضع آنهائیکه حقیقتاٌ متضرر شده وزندگی شان فلج شده است رسیدگی نماید و میگویند در این صورت متصل شدن بنظام اشکالی نخواهد داشت /-

            پس جناب حمید، شما لطفاٌ قضیه را پیگیری کرده طوری اقدام بفرمائید که حداکثر تا ده روز دیگر جواب نهائی را اعلام نمائید/
 
  با احترام،

 محمد آرمیان
دبیر کل
,,نهضت عدالت بلوچستان،،


تا اینجا به وبلاگ وتواجهی و فیسبوک و تویتر ارسال شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر