۱۳۹۳ تیر ۹, دوشنبه

دعا برای نجات مسلمانان مصر و لعنت بر سی سیبنام الله مقتدر
همه شاهد کودتای نظامی ژنرال سی سی دست پرورده امریکا در مصر بویدم اقدامی عجیب و باورنکردنی بود. سی سی با این عمل ضد انسانی و ضد اسلامی خود، مرسی رئیس جمهور قانونی و منتخب مردم را با استفاده از نیروی ارتش و تانک و توپ دستگیر و زندانی کرد و اعتراض رای دهندگان او را با شدیدترین و خونبار ترین روشی سرکوب کرد.  صد ها نفر از مسلمانان معترض را در خیابانها کشت و هزاران نفر را در زندانها زیر شکنجه برد و ده ها نفر را برای صدور حکم اعدام به بیدادگاه های خود سپرد. همه این جرائم را نه بطور پنهانی بلکه بطور کاملا آشکار و با ساز و دهل رسانه ای انجام داد تا همه قدرت امریکا را باور کنند.

در این ماه مبارک رمضان اگر کار دیگری از دست ما مسلمانان فعلا ساخته نیست جهت همدردی با مسلمانان سرکوب شده مصر برای رهائی از این وضع وحشتناک  و پیروزی مجدد شان دعا کنیم و سرنگونی سی سی نیز شامل دعای مان باشد.  اگرما مسلمانان فعلا امکان شلیک یک گلوله بطرف سی سی را نداریم حد اقل پس از هر نماز در این ماه مبارک  بخاطر رضای خدا هم که شده یک لعنت بزرگ بطرفش پرتاب نمائیم و این عمل ان شاء الله  بی تاثیر نخواهد بود و با اجابت دعا از سوی الله مقتدر  سی سی بزودی سرنگون خواهد شد. اینکار را حتما بکنیم. جزاکم الله خیر. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر