۱۳۹۳ خرداد ۲۳, جمعه

دعای بازار هر بار مساوی با یک ملیون ثواب


بنام الله مقتدر
بقلم : محمد آرمیان

این تسبیح یا دعای بسیار مفید را یاد بگیریم:

لا اله الا الله ، وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحی و یموت و هو حی لا یموت ، و هو علی کل شئی قدیر.

انگلیس آن را هم یاد بگیریم:
None is worthy of worship besides Allah. He is one and has no partner. His is the kingdom and for Him is all praises. He gives life and causes death. He is Ever Alive and never dies, and He has power over all things.
فارسی آن هم اینطور است:
نیست هیچ معبود بر حقی بجز الله. او یکتا ست و شریکی ندارد. پادشاهی از آن اوست و همه ستایش ها مخصوص او میباشد. اوست که زنده میکند و می کشد. او همیشه زنده است و هرگز نمی میرد .  او بر انجام هر کاری تواناست.

این ذکر اگر در محیط کار وکاسبی و بازار خوانده شود برای هر بار یک ملیون ثواب در اعمال نامه انسان نوشته میشود. ما هر مقدار که بیشتر بخوانیم میلیونهای بیشتری نصیب مان میشود که ماندگار است و مانند مال دنیا هرگز از بین نمیرود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر