۱۳۹۳ تیر ۱, یکشنبه

دعای حفاظت


بنام الله مقتدر
دعای حفاظت
بقلم : محم ارمیان
این دعای بسیار مفید را یاد بگیریم و در فرصت های مناسب بخوانیم در حفاظت الله متعال قرار خواهیم گرفت.

سبحان الله و بحمده، لا قوّة الا بالله، ماشاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، اعلم ان الله عل کل شیئی قدیر، انّ الله قد احاط بکل شیئی علما.

انگلیسی آنرا هم یاد بگیریم:
Allah is pure and all praises are due to Him. There is no power to do good except with His help. Whatever Allah has willed has happened and whatever He has not willed will not happen. I know that Allah has power over all things and that Allah comprehends all things with His knowledge.
فارسی آن هم میشود:
الله پاک است و تمام ستایش ها مخصوص اوست. هیچ توانی برای انجام خیر در هیچکسی نیست مگر به کمک الله.  هر چه الله اراده کند اتفاق میافتد و هرچه اراده نکند اتفاق نمی افتد. میدانم که الله بر انجام هر کاری قادر است و علم او همه چیز را در احاطه خود دارد.
هر کسی که این دعا را در صبح سه بار و در شب سه بار بخواند از تمامی حوادث در حفاظت الله قرار میگیرد. پس آنرا یاد بگیریم و مرتب بخوانیم و در بیمه خالق مقتدر و متعال قرار بگیریم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر