۱۳۹۳ خرداد ۳۰, جمعه

هویت یعنی شناخت            بنام الله مقتدر

هویت یعنی شناخت – یعنی حق و حقوق
بقلم : محمد آرمیان

هویت سندی است برای حفظ حقوق خدادادی خود. تا ملتی با هویت خدادادای خود مورد شناسائی قرار نگیرد سرزمینش را دیگران به راحتی  تصاحب خواهند کرد و او در سر زمین خود بشکل موجودی غیر مختار و محتاج  زندگی خواهد کرد. اختیار چنین ملت بی هویتی در دست دیگرانی قرار خواهد گرفت که متعلق به قوم او و سر زمین او نیستند و هیچ گونه همدردی با او ندارند. وقتی که افراد چنین ملت بی هویتی حرف از عدالت و حقوق انسانی خود میزنند با بهانه ای اندک و بی اساس  او را میگیرند بزندان میبرند، شکنجه میکنند و می ترسانند تا راجع به حقوقش حرفی نزند و ساکت بماند. برای زنده ماندن باید منت بکشد، رشوه بدهد، نوکری و چاکری  و مخبری بر علیه مبارزین خود بکند و یا به شکل بسیجی تفنگ همین دشمن غاصب را بر دوش بگیرد و برادران مبارز خود را بکشد تا به این ترتیب رذیلانه  لقمه نانی برای خود و خانواده اش بدست آورد. ای ملت بلوچ  آیا این جای تاسف و تامل نیست؟
این ملت بلوچ است که بخاطر بی توجهی و اهمیت ندادن به هویتش امروز گرفتار چنین زندگی محتاج و  ذلیلانه ای شده است.

ای مردم بلوچ بیائید هر چه زودتر غیرت کنیم و از این خواب غفلت بپا خیزیم  و نسبت به حفظ هویت خود حساس شویم تا در سرزمین خود صاحب حق گردیم در غیر اینصورت باید قبول کنیم که  یک زندگی غلامانه و بی ارزش را با میل  خود  پذیرفته ایم و با این حساب پس از یکی دو نسل دیگر بطور کلی نابود خواهیم شد. خداوند مقتدر و حکیم فرموده است که وضع هیچ قومی را تغییر نخواهد داد تا مردم آن قوم خود اینکار را نکنند.  این دیگر به همت و حرکت شما بستگی دارد که نسبت به هویت تان چقدر حساس باشید و برای حفظ آن چقدر فداکاری و قبول مشقت کنید. آزادی آسان بدست نمی آید. همت مردان مدد خداست. برای رسیدن به آزادی و حقوق بنیادین خود و برای رسیدن به یک زندگی با کرامت و بدون ترس و دلهره  چاره ای نداریم جز اینکه  هویت مان را زنده کنیم.  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر