۱۳۹۳ خرداد ۱۴, چهارشنبه

سگ ظالم و دنیا خوار عدالت را چه میداند

بنام الله مقتدر

سگ ظالم و دنیا خوار عدالت را چه میداند
شعر از :  محمد آرمیان


یکی عمری گنه  کرده  قیامت را  نمیداند
کسی کو دل سیه کرده دیانت را چه میداند

لعین بی شرف هرگز شرافت  را نمیداند
رذیل پست فطرت صداقت را  چه میداند

نجاست خوار و بد کاره طهارت را نمیداند
هوسباز و شکم باره  عبادت را چه میداند

گدای تنگ دل  هرگز سخاوت را  نمیداند
شقی و سنگدل  رسم شفاعت را چه میداند

یکی کو فطرتش نیک است شقاوت را نمیداند
غبی، نا اهل و بد باطن کرامت را چه میداند

تکبر پیشه  و خودخواه  رفاقت  را  نمیداند
اسیر نفس و شیطان  نجابت  را  چه  میداند

زبون و بز دل  و کاهل  شجاعت  را  نمیداند
سبک مغز و بد و جاهل متانت را چه  میداند

طمع کار  و خیانت  کار  امانت  را  نمیداند
سگ ظالم و دنیا خوار عدالت را  چه میداند

این شعر بتاریخ 2/5/1992 میلادی سروده شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر