۱۳۹۳ خرداد ۱۷, شنبه

سبحان الله و بحمده

بنام الله مقتدر

این دعا ها را یاد بگیریم:

این تسبیح بسیار مفید را یاد بگیریم و مرتب بخوانیم:

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم . آنگلیسی آنرا هم یاد بگیریم میشود:
 Pure is Allah   and  all  praises are due to  Him only. Pure is Allah the   Great.
فارسی آن میشود: پاک است الله ، همه ستایش ها فقط برای اوست . پاک است الله عظیم.

این تسبیح را اکر بطور مرتب در صبح و عصر بخوانیم در دنیا و اخرت در پناه الله  مقتدر خواهیم بود .  در حدیثی آمده است که این تسبیح بر زبان خیلی سبک و آسان و در ترازوی اعمال بسیار وزین و سنگین است. بیائید با ذکر مستمر از برکات آن استفاده نمائیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر