۱۳۹۳ خرداد ۲۲, پنجشنبه

رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و ...

بنام الله مقتدر

این تسبیح بسیار مفید است آنرا در فرصت های مناسب مورد توجه قرار داده و به تکرار بخوانیم ایمان مان تقویت میشود:

رضیِتُ بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صل الله علیه و سلم نبیا.

انگلیسی آنرا هم یاد بگیریم:

I am wholly pleased to believe in Allah as my Lord, Islam as my religion, and Muhammad salalla o alaihe wa sallam as my prophet.

فارسی آن هم میشود:

 راضی به این شدم  که  الله پروردگار من ، اسلام دین من و محمد صل الله و علیه و سلم نبی من است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر