۱۳۹۳ خرداد ۲۸, چهارشنبه

روشنفکر داریم و روشنفکر نما، کدام یک در جامعه ما فعال است.


بنام الله مقتدر

بقلم : محمد آرمیان

روشنفکر داریم و روشنفکرنما،
کدام یک از این دو  در جامعه ما فعال است؟

در جامعه بلوچ روشنفکر نداریم و اگر هم تک و توکی  داشته باشیم  پیدای شان نیست. خفقان موجود  نا پیدای شان کرده است. اما روشنفکر نما تا دلت بخواهد  فراوان داریم که جلسات روشنفکرانه شان مرتبا بدون کمترین خوف و هراسی برگزار میشود.  آن روشنفکرانی که دکوراسیون اطاق پذیرائی شان عالی ترو بساط چائی و شربت و غذا و میوه شان  مفصل تر باشد غالبا  از بقیه  روشنفکر تر بحساب میآیند و دعوت شده ها برای حفظ ظاهر هم که شده حرف های قلمبه سلمبه و بی سر و ته و بی نتیجه ی  اینگونه  روشنفکران  پولدار را با ولع خاصی گوش میکنند و عین اینکه آیه قرآن شنیده باشند آمننا و سلّمنا میگویند و برای اینکه نمک نشناسی نکرده باشند سخنانی در تائید و تمجید و تعریف   این روشنفکر نما های  پولدار ابراز میکنند تا در جلسات  بعدی که پر از بخور بخور است  باز هم  شرکت داده شوند. روشنفکر پولدار مان در پایان جلسه و رفتن مدعوین به خانه های شان خوشحال از وضع موجود میرود در مقابل آئینه قدی می ایستد  و نگاهی با دقت  به هیکل خودش میکند و راضی از خویشتن خویش  متفکرانه بخودش میگوید که باریکلا  تو آدم خیلی عاقل و فهمیده و موفقی هستی چون توانسته ای  اینهمه آدمهای سر شناس،  ادیب و شاعر و روشنفکران جامعه را جذب خودت بکنی پس با اینهمه استعداد  میتوانی خودت را بعنوان یک آدم با نفود و موثر و مهم  به مسئولین موجود در محل  قالب کنی و در همکاری با آنها  مزایائی را حاصل نمائی.

شما  اینگونه روشنفکران را معمولا در دفاتر شهردار، فرماندار، استاندار و یا دفتر رهبری و سپاه و نیروی انتظامی و بطور مخفی در ارتباط با مسئولین اداره اطلاعات  می بینی که برای فروختن شرف خود و کرامت  ملت خود بازاء دریافت اندکی مزایای حقیر مادی و عزتی کاذب و گرفتن طرحی به اصطلاح عمرانی برای خود  در حال چاپلوسی و ابراز ارادت می بینی و همین روشنفکران خودخواه هستند که در خدمت گزاری به حکومت ظالم و غاصب برزگترین خیانت را در حق ملت مظلوم خود میکنند و در عین خیانت باز هم می بینی که  مورد احترام هستند چون رفیق و همکاسه اربابان قدرت هستند و مردم محروم و ظلمزده و درمانده که هیچ یارو یاوری ندارند  امیدوارند که همین خود فروخته های خودپرست در ارتباط با حکومت  شاید روزی بدرد شان بخورند که نمی خورند.

آری یکی از بد بختی های بزرگ و جدی  جامعه بلوچ وجود همین روشنفکران کور دلی است که با افتخار در خدمت نظام ظالم و غاصبی هستند که برای نابودی این ملت برنامه دراز مدت دارد و این تاریک فکران  روشنفکر نما یا از برنامه های ضد دین و ضد سرزمین این نظام  بی خبرند و یا اینکه وجدان شان از کار افتاده است  و برای حفظ اندک مصالح  شخصی خود مصالح بزرگ  جامعه شان را در همکاری با دشمن  بی پروا  پایمال میکنند.

ای اینگونه روشنفکران خود پرست  تا دیر نشده است بر سر عقل بیائید و از همکاری با این حکومت ظالم و ضد هویت خود دست بردارید و سبب نابودی سر زمین و آینده فرزندان و نسل های آینده خود نشوید. اگر بر سر عقل نیامدید  بدانید که  این ظالمهای بی وجدان تا یک دهه دیگر همه شما  خود باخته های بی وجدان تر از خود را عین آشغال جاروب کرده و بدور خواهند ریخت و اگر باز هم متوجه نمی شوید بدانید که  این اتفاق حتما خواهد افتاد و شما در آن وقت خواهید گفت که:  از ماست که بر ماست ولی دیگر خیلی دیر شده است و فایده ای نخواهد داشت و شما مجبور خواهید شد که در زباله دانی تاریخ زندگی کنید. و ما علینا الا البلاغ.

      

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر