۱۳۹۳ خرداد ۲۹, پنجشنبه

ادم بی هویت یعنی آدم بی وطن


بنام الله مقتدر
آدم بی هویت یعنی آدم بی وطن

بقلم :  محمد آرمیان

یک انسان بی هویت یعنی یک انسان نا شناخته، یعنی یک انسان بدون حق و حقوق مثل ملت بلوچ که در سرزمین خود فعلا از همه آزادی ها  و حقوق بنیادین خود محروم است. علت اساسی این محرومیت ها  اهمیت ندادن به هویت خدادادی خویش است. یک بلوچ در ایران هنوز نمی داند که بلوچستان یعنی سر زمین مردم بلوچ. علتش اینست که تا کنون  برای هویت اصیل خود ارزش و اهمیتی قایل نبوده و نیست و همین باعث شده است که در این یک قرن اخیر زندگی محکومانه و غلامانه و حقیرانه داشته باشد.

 این ملت اگر برای هویتش ارزشی قایل میشد حد اقل می فهمید که بلوچستان سرزمین اوست و حتما  از خودش می پرسید که اینهمه بیگانه تفنگ بدست در خیابانها و بیابان های سرزمین من چرا بطور شبانه روزی حضور دارند و مشغول چه کاری هستند!؟ از خودش می پرسید که این اجنبی ها که مال اینجا نیستند به چه حقی از من محلی با قیافه ای طلبکارانه  می پرسند که بچه کجائی،  از کجا میآئی،  به کجا میری، چرا اونجا میری!؟  و از خودش می پرسید که  این  اداره نشین ها که بر او حکمرانی ظالمانه و طلبکارانه ای  دارند چرا همه غیر خودی و از جنس دیگری هستند و از ملت خودش نیستند؟  و باز از خودش می پرسید که من  در سرزمین پر نعمت خودم  چرا باید محتاج رحم و کرم مشتی اجنبی متکبر و خودخواه باشم!؟  چرا من  برای گرفتن شغلی یا طرح کوچکی مجبور به چاپلوسی و دادن رشوه و  زیر پا گذاشتن کرامت خود باشم!؟ از خودش می پرسید که من چرا باید برای تامین هزینه های زندگی ام  برای پیدا کردن و به قتل رساندن مبارزین ملت خود شغل کثیف مخبری و آدمکشی را انتخاب بکنم!؟

ای بلوچ بدان که  همه این مذلت ها و قبول زندگی محکومانه و غلامانه و محرومانه  فقط بخاطر اینست که برای هویت خدادادی خود که تو  را صاحب حق میکند اهمیتی قایل نشده ای.
ای آحاد ملت بلوچ بیائید بخود آئیم نسبت به هویت خدادادی خود حساس شویم تا در سرزمین خود صاحب حق گردیم و از این  زندگی غلامی و پادوئی بدر آئیم و به عدالت و به   وتواجهی برسیم.

وتواجهی (خودمختاری)  حق ما و حق همه ملیت های تحت ستم ایران است. برای رسیدن به آن با هم باشیم. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر