۱۳۹۳ خرداد ۳۰, جمعه

قدم اول بسوی زنده کردن هویت


بنام الله مقتدر
قدم اول بسوی زنده کردن هویت خدادادی

بقلم: محمد آرمیان

گفتیم وقتی که ملتی نتواند هویت خدادادی خود را حفظ کند نمیتواند حقوق خدادادی خود را به اثبات برساند و دیگرانی بدون مشکل میآیند و حقش را به آسانی غصب می کنند. پس زنده نگهداشتن و حفظ هویت خدادادی مساوی است با حفظ حقوق انسانی خود.

ما وقتی که ندانیم از سوی خالق خود  صاحب یک حق بزرگ بنام وطن هستیم در این صورت طبیعی است که در مورد آن حق  بی تفاوت و غیر حساس می مانیم. مثلا  وقتیکه ندانیم بلوچستان سر زمین خدادادی ما مردم  بلوچ است و در حفظ این حق غافل و بی تفاوت باشیم  پر واضح است که  دیگرانی میآیند و در آن جولان میدهند و همه حقوق بنیادین را از ما سلب  می نمایند و ما را تبدیل به نوکرها  و چاکر ها  و پادو های خود میکند همین وضعی که امروز ما  در بلوچستان ایران با آن روبرو هستیم. این وضع تاسف بر انگیز بخاطر اهمیت ندادن به هویت خدادادی مان بوجود آمده  است.

 پس قدم اول را برای زنده کردن هویت خود برمیداریم:
از آغاز سال تحصیلی جدید همه ما مردم بلوچ دختران و پسران خود را با لباس بلوچی به مدارس خواهیم فرستاد تا در مسیررفت و برگشت همه بدانند که اینها فرزندان مردم بلوچ هستند. وقتیکه بچه های ما با شلوار لوله تفنگی و مانتو دیده میشوند هیچکسی نمیداند که اینها بلوچ هستند فکر میکنند که فارس هستند و چنین است که در سر زمین بلوچ هویت فارس بر هویت بلوچ غالب میشود و در نتیجه این سرزمین بعنوان سر زمین مردم فارس شناخته میشود و نه سر زمین مردم بلوچ  و  بلوچ عملا میشود بی وطن.

اگر مسئولین مدارس گفتند که بچه ها باید با یونیفرم به مدرسه بیایند و بدون یونیفرم راه نمیدهیم. باید بگوئیم که خیلی خوب ما با لباس بلوچی یونیفرم درست میکنیم. یونیفرم یعنی لباس متحدالشکل. رنگ روشن و مناسبی از پارچه  را انتخاب می کنیم و آنرا به شکل متحد می دوزیم  میشود یونیفرم. اگر نپذیرفتند معلوم میشود که در پی نابودی هویت ما هستند و اینجاست که ما باید مقاومت کنیم و متحدا تصمیم جدی بگیریم که  بچه های مان را با پوشش فارسی به مدرسه نفرستیم.  اینکار هیچ ترسی ندارد چون یک عمل ضد نظام نیست بلکه عملی است در راستای حفظ هویت خود که هیچ ضرری برای نظام ندارد. ولی اگر این تقاضای عادلانه پذیرفته نشود برای ملت بلوچ ضرر جبران ناپذیر دارد.  

ای مردم بلوچ بیائید قدم بقدم هویت خدادادی خود را زنده کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر