۱۳۹۴ فروردین ۱۴, جمعه

نامه ای خظاب به مردم شریف بلوچ، مسئولین نظام و سازمان های حقوق بشری جهانبنام الله مقتدر
بتاریخ: 14/1/1394 شمسی

   قابل توجه ملت شریف بلوچ  و همه  ملیت های تحت ستم ایران و همه عدالتخواهان ایران و جهان، همه  سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل متحد.

            لازم شد که این مطالب را خطاب به ملت تحت ستم و از همه سو محاصره شده بلوچ وهمه سازمانهای حقوق بشری  جهان بنویسم تا هدف مبارزه مان برای همه مشخص شود.

            ملت بلوچ مخصوصا  آنهائی که هنوز در این  خوش خیالی نشسته اند که شاید در فردا های آینده  وضع شان بهتر از این می  شود و به  زودی  به  یک  زندگی مرفه و آبرومند و با عزت  می رسند و در امنیت زندگی خواهند کرد  و برای  پیدا کردن لقمه نانی دیگر مجبور به عبور از میان گلوله های مامورین خودسر حکومت  نخواهند شد خیال شان را راحت کنم که نه تنها چنین نخواهد شد بلکه  روز به روز وضع بدتر خواهد شد  و آنها در تنگناهای بیشتری قرار خواهند گرفت و بر مشکلاتی که امروز گرفتار آن هستند اضافه خواهد شد و  لذا می طلبد که  از این خواب غفلت مهلک هر چه زودتر بیدار شوند و برای نجات دین و سر زمین و نسل های آینده خود تکانی بخود بدهند و برنامه های شوم دشمنان را که برای نابودی آنها در جریان است خنثی و متوقف نمایند.

          ای ملت بلوچ،  دل بستن به وعده های حکومت های مرکزی  یک خوش خیالی باطل  و بی حاصل است چون ما رفتار دو رژیم متفاوت در نام  و یکسان در عمل  را که از مرکز بر ما حکومت کرده اند در پیش روی خود داریم  و عملا دیده ایم که هم نظام شاهنشاهی و هم نظام آخوندی که نام جمهوری اسلامی بر خود نهاده است رفتار شان با ملت بلوچ و دیگر ملیتهای ساکن در درون مرزهای ایران چگونه بوده است.

          ما دقیقا  نمی دانیم پس از این نظام چه کسانی در مرکز بقدرت خواهند رسید ولی می دانیم که حکومتگران بعدی هم  از قوم فارس خواهند بود تا کما فی السابق  به دستور انگلیس بر سرنوشت و مقدرات همه ملیت های دیگر در درون ایران مسلط باشند و این ملیت ها را بتدریج نابود کنند و سرزمین های آنها را در اختیارخود بگیرند و منابع سطح الارضی و تحت الارضی آنها را  غارت کنند و در حساب های خصوصی و سرّی خود در بانک های انگلیس و امریکا و سویس انباشته نمایند  و آنها با همین پول غارت شده ملت های تحت ستم  انواع هلیکوپتر و هواپیما و دیگر وسایل جنگی بسازند و با قیمت چندین صد برابر باز به همین کشور های دست نشانده خود به فروشند و این دور تسلسل غارت کردن ملت های محصور به نفع  جهان خواران غربی ادامه پیدا کند.

        حالا پس از گذشت نزدیک به یک قرن  ملیت های تحت ستم ایران  به  این آگاهی رسیده اند که برای  رهائی چاره ای جز مبارزه  ندارند چون اگر بیش از این ساکت بمانند نابود خواهند شد پس  برای جلوگیری از نابودی خود  یا این نظام های توتالیته و حکومت از مرکز را تبدیل به نظامی فدرالی کنند و در مناطق خود قادر به تصمیم گیری بر امورات و مصالح خود باشند و ایران بطور یک پارچه  بصورت یک کشور فدرال باقی بماند و اگر چنین اجازه ای ندادند راه دوم برای نجات از این وضع غیر مطلوب این خواهد بود که این ملیت های تحت ستم  برای جدا شدن از ملت فارس و استقلال خود تصمیم بگیرند و به مبارزه  به پردازند. حالا هر کدام از این ملیت های تحت ستم حق تصمیم گیری با خودشان است که  در ایرانی با حکومت فدرال زندگی کنند و یا از همان اول  راه جدائی را در پیش گیرند ولی ما به عنوان مبارزان ملت بلوچ در نهضت عدالت بلوچستان و جیش العدل مواضع خود را قبلا هم اعلام  کرده ایم و حالا هم برای حکومتگران ایران، ملت شریف بلوچ و تمام سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد باری دیگر به ترتیب ذیل اعلام میکنیم:

       ما در نهضت عدالت بلوچستان ایران  بطور رسمی اعلام میکنیم تا همه بدانند و هیچ شک و شبه ای برای کسی باقی نماند  که ما با تمام مظالمی که تا کنون متحمل شده ایم باز هم  میخواهیم در همسایگی ملت فارس بصورت فدرال زندگی کنیم و دراین صورت کمترین حقی که برای خود قایل هستیم حکومت خود مختار محلی است مانند همه جاهای دیگر دنیا که ملتها  بصورت فدرال زندگی خوشحال دارند ولی اگر رژیم جهموری اسلامی ایران  تا پایان همین سال جاری (1394 شمسی) این درخواست عادلانه ما را که منطبق  بر حقوق خدادادی ماست  نا دیده گرفت و هم چنان با زور اسلحه و سرکوب به تسلط زورگویانه اش بر سرنوشت  ما ادامه داد ما شعار مبارزاتی مان  را در پایان این مهلت  از خودمختاری  به استقلال  تغییر خواهیم داد  و جدائی کامل از ملت فارس را خواستار خواهیم شد  و این امری چاره ناپذیر برای  ماست  چون نمی خواهیم  طبق برنامه های شوم و ناروای آنها نابود شویم.  چنین تصمیم عادلانه ای حق مسلم ما ملت بلوچ و دیگر ملیت های در درون کشور ایران خواهد بود.  پس ما در همین جا محکم و صریحا اعلام میکنیم که  جدائی طلب نیستیم و نخواهیم بود  اگر در سرزمین مان که تحت کنترل مرکز نشینان است حق زندگی با عزت داشته باشیم.

           همه بدانند که  برای ما مردم بلوچ فرق نمی کند که در مرکز  چه کسانی  و تحت چه نامی حکومت کنند. هر کس  یا هر حکومتی که عدالت را در حق ما رعایت کند و شکل عملی عدالت هم خودمختاری ملت بلوچ در سر زمین خویش است ما از آن حمایت خواهیم کرد. آقای خامنه ای در راس جمهوری اسلامی باشد یا آقا  رجوی در راس مجاهدین خلق و یا آقای رضا پهلوی در راس سلطنت طلبان و یا هر کس دیگری که در ایران به قدرت برسد ما با رفتارشان  کار خواهیم داشت و نه با نام عناوین شان. ما فقط خواستار زندگی با عزت و آزاد در تصیمی گیری  در سرزمین خدادادی مان هستیم اگر آقای خامنه ای با تمام مظالمی که  نظامش تاکنون بر علیه  ملیت های ایران انجام داده و همه مردم ایران و مردم خاورمیانه را بخاک وخون کشیده  است مسئله خود مختاری بلوچستان را حل کند ما از این پس بدون پروا از اعتراضات این و آن و  بدون تعارف از او و نظامش حمایت خواهیم کرد و کاری به مذهب شان نداریم چون حساب و کتاب مذهب همه مردم روی زمین با الله مقتدر است و نه با  ما  ولی اینکه ما در سرزمین مان از آزادی های لازم برخوردار باشیم که بدون دخالت و سیخونک دیگران آزاد و راحت و در امنیت زندگی کنیم این حق مسلم ماست  و ما برای رسیدن به همین حقوق خدادادی مان در حال مبارزه هستیم و تا به آن نرسیده ایم به این مبارزه حق طلبانه مان ادامه خواهیم داد وانگهی  ما از کجا بدانیم که آقای رضا پهلوی و یا آقای مسعود  رجوی در حق ما بهتر از آقای  خامنه ای عمل خواهند کرد که ما  پیشا پیش طرفدار این یا آن بشویم. هیچ کدام این آقایان مثل آقای خامنه ای  پسر عمو و یا پسر خاله ما نیستند که دل شان به حال ما بسوزد پس این ما هستیم که حواس مان باید جمع باشد خودمان را متحد و مقتدر کنیم و در مقابل هرحکومتی  که حقوق انسانی ما را انکار می کند محکم به ایسیتیم و مقابله نمائیم  چون قانون جهان تا به امروز چنین بوده است که حق  به وسیله قدرت بدست می آید و حق ضعیف همیشه پایمال بوده است   و خواهد بود چون  در دنیائی که تر س از خالق و حساب و کتاب روز قیامت وجود ندارد همه به فکر چپاول و غارتگری و زندگی شاهانه و عیاشانه برای  خود خواهند بود و همه شعارهای قشنگ و وعده های فریب کارانه شان پیش از رسیدن به قدرت همیشه دروغ  از آب در آمده  است و لذا ما دیگر فریب این گونه شعارهای قشنگ و فریبنده را نخواهیم خورد.

           پس ما  به رفتار  نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی که اینک  بر کشور حکومت میکند و تمامی حقوق اساسی را از ملت ما سلب کرده  و با روشی سیستماتیک مردم مان  را در فقر و فشار و حفقان نگهداشته و فرزندان ملت مان را که به دنبال پیدا کردن لقمه نانی هستند خیلی راحت و بطور روزمره می کُشد کار داریم که  تا کنون بطور مرتب اعتراض کرده ایم  و به خاطر  اینکه اعتراضات مان اصلا مورد توجه قرار نگرفته است با دل نا خواسته مجبور به مبارزه شده ایم  و این  مبارزه مان بدون کمترین تردیدی  یک مبارزه عادلانه است و تهمت های تروریست  و اشرار و نوکر اجنبی و غیره  همه تهمت های بی اساسی است که به ما می زنند و این حربه ای بوده است که در تمامی  طول تاریخ زورگویان  ظالم و مستبد  علیه مظلومان مبارز از آن استفاده کرده اند   و ما  بی خیال از این  تهمت های بی اساس و ناروا  تا  رسیدن به حقوق مشروع  و انسانی مان  مبارزه خود را بر علیه ظلم و بی عدالتی با توکل به الله مقتدر با این نظام و هر نظام دیگری  به پیش خواهیم برد و نتایج مبارزه مان بطور قطع ویقین در دست الله مقتدر است  و او متعال  بر اساس  اخلاص مان نتایج را  صادر خواهد فرمود.  این ایمان و باور ماست. پس ما اگر در کارمان  اخلاص داشته باشیم زود به نتیجه خواهیم رسید. امید است که با خواندن این نامه هدف مبارزه ما برای همه مشخص شده باشد  و همه بدانند که ما  فقط  برای رسیدن  به حقوق انسانی مان داریم فعالیت می کنیم و قصد تجاوز به حقوق دیگران را نداریم و بی پروا از همه تهمت ها و مزاحمت های خودی های خود فروخته و مغرض و نادان  و غیر خودی های  حیله گر و متجاوز و زورگو  این راه  دشوار و پر مشقت را تا پایان زندگی مان ادامه خواهیم داد، ان شاء الله.
 با این توضیح مختصر امید است که  وضع ما برای همه مشخص شده باشد.
با احترام به همه حامیان حق و عدالت،

محمد آرمیان
دبیر کل
نهضت عدالت بلوچستان ایران


            

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر