۱۳۹۴ فروردین ۲۵, سه‌شنبه

قسمت پنجم: تحلیلی از عملکرد رهبری در نظام اداری اهلسنت بلوچستانبنام الله مقتدر
قسمت پنجم:
تحلیلی از عملکرد رهبری در نظام اداری اهلسنت بلوچستان

        با ادای احترام بهمه دوستدارن حق مبحث رهبری در نظام اداری اهلسنت در بلوچستان ایران  را بشرح ذیل ادادمه میدهم و از الله مقتدر خواهانم هرآنچه را که حق است و سبب رضای او متعال میشود بر ذهنم جاری بفرماید تا من در اینجا بیان کنم.

          در مبحث گذشته یکی از علل بدبختی ملت بلوچ را محکوم نمودن مسئله ملیت از سوی رهبران دینی جامعه خود دانستیم که همین طرز فکر منفی آنها،  ندانسته  براذهان فرد فرد ملت بلوچ اثرمنفی گذاشته  و همه را نسبت به این مسئله بسیار مهم و حیاتی بی تفاوت کرده و راه رخنه و نفوذ را در سرزمین خود  برای یک دشمن خارجی عملا  باز گذاشته است و آنچه را که عیان است دیگر چه حاجت به بیان است  و آن حال زار ملت بلوچ در سرزمین خویش است که بخاطر همین غفلت و بی تفاوتی رهبران جامعه  اینک  از همه سو در محاصره مشتی گرگ بیرحم و چپاولگر و آدمکش قرار گرفته است. پس لازم است که این نقص بسیار بزرگ هرچه زودتر از سوی رهبری جامعه بلوچ برطرف گردد و زنده کردن مسئله ملیت در ذهن  فرد فرد ملت بلوچ بصورت یک برنامه مسالمت آمیز و بدون خشونت شروع بکارکند تا همه مردم این ملت بر اساس مسئله هویت با هم متحد شوند  و از این پرت و پلائی و از هم گسیختگی بدرآیند  و از  دشمنی با  یکدیگر پرهیز نمایند. چون رهبران جامعه بلوچ در مورد هویت چیزی به مردم خود  نیاموخته اند این مردم  فکر میکنند که اینجا ایران است و همه حق دارند هر کاری که دوست دارند بکنند و این را نمیدانند که در کشور ایران ملیت های متعددی وجود دارند که از خود هویتی خدادادی دارند و هویت شان با هویت ملت فارس که مسلط بر سرنوشت همه شده است  فرق میکند مثلا این قسمت از ایران که نامش بلوچستان است زیستگاه آباء اجدادی ملت بلوچ است و هیچ اشکالی ندارد که فارس ها برای کار به اینجا بیایند ولی حق ندارند که در اینجا همه کاره باشند و تمام راه های زندگی شرافتمندانه را برروی مردم اصیل آن به بندند و شروع به غارتگری و چپاول این مردم نمایند  و هر کسی که به این کارهای غیر قانونی شان اعتراض  کند او را بلا فاصله با درست کردن  تهمتی بگیرند و به برند و زندانی و شکنجه و اعدام کنند. این وضع بهمین دلیل پیش آمده است که ملت بلوچ ندانسته است که این سرزمین متعلق به اوست و نباید به این از راه رسیده ها آنقدر فرصت  بدهد که این گونه بر سرنوشت او مسلط شوند. آموزش این مسئله حیاتی به ملت بلوچ  از وظایف رهبری و یا رهبران جامعه بوده است که متاسفانه در این زمینه کوتاهی بیش از حد شده است.  علاوه بر این کوتاهی که ذکر شد،  رهبری ملت مسلمان بلوچ مسئله  " الاهم فالاهم : را برای جلوگیری از تضعیف ملت خود رعایت نکرده است که  این سبب ضعف و نا توانی ملتش شده است.   این موضوع را در قسمت ششم این مبحث  بر رسی خواهیم کرد.
با ادای احترام به همه ،
محمد آرمیان
دبیر کل : نهضت عدالت بلوچستان ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر