۱۳۹۳ اسفند ۲۲, جمعه

مطلبی قابل توجه فرصت طلبان جامعهبنام الله مقتدر
بقلم : محمد آرمیان
بتاریخ:  23/ اسفند ماه 1393 شمسی
سوء استفاده عافیت طلبان از فداکاری مجاهدان

        با  ملتی که هنوز در خواب  است  و  گرفتار در حصار تنگ خودخواهی ها  چه باید کرد که  فرصت  طلبانه  نشسته در کمین ربودن حق آنهائی که با رفتار فداکارانه خود موجد اصلی فرصت های اندکی هستند که در این جامعه  تحت ستم به وجود میآید؟

" رنج گل  بلبل کشید و عطر گل را باد  برد
بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد "

        ای عافیت طلبان  غرق در خودخواهی، اگر این مبارزین و مجاهدین که  همه  زندگی خود را  فدای نجات  این ملت شدیدا تحت ستم خود کرده اند نبودند و خواب خوش این حکومت گران  بی وجدان و فزون طلب و ظالم  را حرام نمی کردند هیچ فرصت اندکی هم تولید نمی شد که عده ای خودباخته و چاپلوس و فرصت طلب از آن به نفع خود بهره برداری کنند  و خیلی نامردانه  بر علیه  مجاهدین خود  به نفع دشمن ستمگر رجز خوانی کنند و آنها را اشرار و  تند رو  و تروریست بنامند و حرفهائی را که دشمن جویده و در دهان آنها گذاشته  است  تکرار نمایند   تا فقط  تشویق  و تقدیر نامه ای با  اندک مزایای حقیر از دشمن  دریافت کنند و باز  خیلی بی شرمانه خود را  روشن فکران  فعال و کارسازان  جامعه  مدنی معرفی نمایند و در کمین  ربودن فرصت های اندک دیگری باشند که بخاطر مجاهدت های مخلصانه و فداکارانه همین فرزندان دلیر و غیور اسلحه بدست  این ملت بتمام معنی سرکوب شده  بوجود میآید.

          ننگ و نفرین بر همه فرصت طلبان خودخواه  و بی غیرتی  باد که مسببین اصلی بد بختی های این جامعه  اسیر در چنگال دشمن هستند.  به  امید آن روزی که دیگر هیچ  فرصت طلبی در جامعه خود نداشته باشیم مبارزه را  تا رسیدن به عدالت و خودمختاری  ادامه خواهیم داد به عون الله.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر