۱۳۹۳ اسفند ۲۱, پنجشنبه

الله خالق زیبائی ها را بیشتر به شناسیم. انسان را چقدر زیبا آفریده است.
بنام الله مقتدر
بقلم:  محمد  آرمیان
بتاریخ: بیستم/ اسفند ماه 1393 شمسی
توجه  کنیم و به بینیم که الله انسان را چقدر زیبا  آفریده است.

        الله مقتدر در قرآن میفرماید:  لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.  یعنی انسان را در زیبا ترین شکل آفریدیم و چقدر راست میگوید الله.

       دهها مورد برای اثبات این حقیقت هست ولی فعلا  فقط  به این یک مورد اکتفاء میکنیم. ببینید اگر الله فقط  گوش را بجای بینی میگذاشت در زیر دو تا چشم و دو  بینی می گذاشت بجای گوش ها  در دو طرف چهره انسان.  حالا تصورش را بکنید چقدر زشت میشد این چهره زیبای انسان اگر خالق دانا و زیبا ساز  گوش را  در جای بینی می گذاشت.

      بیائید شکر کنیم  الله مقتدر خالق این زیبائی ها را. آیا در همه زندگی مان یک بار شکر کرده ایم خالق مان را که چهره مان را بشکل  یکی از این حیوانات مانند خر و گاو و گوسفند و یا  شیر و شتر و شامپازه  نکرده است!؟ و اگر میکرد چه کسی می توانست مانع شود؟
      ای الله مقتدر و ای خالق زیبائی ها  تو را ملیاردها بار شکر که ما انسان ها را به این شکل زیبا آفریده ای.  مشکل ما انسان ها اینست که  در خلقت الهی توجه و تفکر نمی کنیم. هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر