۱۳۹۳ دی ۱۸, پنجشنبه

ایمان چیست و یا به چه میگویند " ایمان " ؟


بنام الله مقتدر

ایمان چیست؟ یا به چه میگویند "ایمان"

ما  انسان ها در حقیقت دو دنیا داریم 1- دنیای مادیات  2- دنیا معنویات

1- دنیای مادیات:  همین دنیائی که ما آلان در آن زندگی میکنیم دنیای مادیات است. همه چیز از آنجمله خود انسان از ماده درست شده است. ماده چیزی است که با حواس پنجگانه انسان: قوه بینائی، شنوائی و قوه لامسه و بویائی و عقل و شعور قابل دیدن و شیندن و لمس کردن و بوئیدن و چشیدن و بالاخره  قابل فهمیدن هستند. پس هر آنچه که ما بوسیله حواس پنجگانه یا ششگانه مان  تشخیص میدهیم جزء مادیات یا بدیهیات هستند و لازم نیست که منکر آن باشیم.

2- دنیای معنویات: معنویات در دنیای پس از مرگ قرار دارند و با این حواس پنچگانه نمیشود آنها را فهمید یعنی وقتیکه ما به آخرین حد رسائی این حواس پنگانه و عقل و شعورمان که رسیدیم دنیا معنوی شروع میشود و مواردی را که در باره این دنیا بما گفته اند اگر قبول کنیم میشویم صاحب ایمان. پس ایمان عبارت است از قبول کردن چیزهائی که با این حواس پنجگانه مان قابل تشخیص نیستند از آنجمله است وجود الله، زندگی پس از مرگ، حساب و کتاب روز قیامت، وجود فرشتگان و وجود  بهشت و دوزخ و غیره...

ما با این حواس پنچگانه مان که مربوط به دنیای مادیات است هر چقدر زور بزنیم قادر به درک آنچه که متعلق به دنیای معنویات است نخواهیم بود. مثلا اگر بخواهیم وجود الله خالق این کائنات را درک کنیم و بدانیم که چگونه است اصلا ممکن نیست و در این صورت اگر قبول کنیم به این میگویند: ایمان. قبول کردن خورشید و یا دیگر مخلوقاتی که از ماده درست شده اند نیازی به ایمان ندارد چون جزء بدیهیات هستند و ما آنها را بطریقی حس و درک  میکنیم.

 انسان چون موجودی صاحب عقل و شعور بالاست میتواند با تفکر در خلقت این کائنات  با مخلوقات  شگفت انگیزی که در آن وجود دارد به این نتیجه برسد که اینها خود بخود بوجود نیامده است و خالقی باید داشته باشد و آن الله مقتدر است و همچنین بقیه مواردی که مربوط به دنیای معنوی است. در پستی دیگر فرق بین انسان و حیوان را خواهم نوشت اگر توفیق الهی شامل حال شود. یا حق!  


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر