۱۳۹۳ دی ۲۷, شنبه

غیرت چیست؟

بنام الله مقتدر

بقلم: محمد آرمیان


غیرت چیست؟

این کلمه را در فیسبوک نظر خواهی کرده بودم تعدادی از دوستان نظر شان را نوشته بودند بنده هم نظرم را در مورد این کلمه مهم در اینجا  اظهار میکنم:

"غیرت" کلمه ای است که جسم ندارد بلکه  یک حس است پس  شکل آنرا نمیشود بکسی نشان داد ولی در زندگی انسان ها نقش اساسی دارد.  غیرت کاری به دین ندارد آدمهای بی دین هم غیرت دارند. پس غیرت حسی است که در درون انسانها خوابیده است و فقط زمانی بیدار میشود که انسان در رابطه با حقوق اساسی اش مورد حمله و تجاوز قرار میگیرد. غیرت یک محرک است که انسان را تحریک به دفاع از حقوق خود میکند تا حمله و تجاوزی را متوجه او شده است دفع نماید. این حس در افراد مختلف فرق میکند در بعضی ها خیلی قوی و دربعضی های دیگر خیلی ضعیف است تا به آن حد که درموقع خطر هم بیدار نمیشود و انسان را تحریک به دفاع نمیکند در فرهنگ فارسی به چنین انسانهائی بی غیرت و بی بخار هم میگویند. به تعبیری دیگر غیرت  به معنی حساسیت هم هست که انسان هنگام مواجه شدن با حرکتی تجاوز کارانه حساس و عصبانی میشود و به دفاع از حقوق خود بر می خیزد حتی اگر جانش هم در خطر باشد. چنین انسانهائی را با غیرت میگویند. انسان با غیرت تجاوز به حقوقش را تحمل نمیکند و با تحریکی از سوی غیرت عکس العمل شدید از خود نشان میدهد و تا تجاوز پیش آمده را از خود دفع نکند آرام نمیگیرد و این گونه افراد انسان هائی با غیرت هستند که همیشه سر بلند زندگی میکنند و محیط زندگی شان تبدیل به محیطی آرام و بی دغدغه است. پس غیرت حسی است که انسان را به دفاع از حقوق اساسی و خدادادی خود وامیدارد. انسانهائی که حقوق شان مورد تجاوز قرار گرفته و حرکتی از خود نشان نمی دهند و یا  با  متجاوزین  به حقوق خود  رابطه دوستانه و سازشکارانه  بر قرار میکنند اصطلاحا "بی غیرت" میگویند. جامعه ای که پر از فساد و حق کشی و تجاوز به حقوق یکدیگر است جامعه ای است که غیرت در افراد آن مرده است چنین جامعه بی غیرتی هرگز روی آسایش و سعادت را نخواهد دید.  در چنین جامعه ای اگر کسی حقوقش از طرف یک آدم متجاوز و یا  یک نهاد زورگو مورد تجاوز قرار بگیرد  و بقیه افراد جامعه نسبت به این تجاوز بی تفاوت بمانند و عکس العملی برای دفاع از حقوق همنوعش از خود نشان ندهند حس غیرت در آنان مرده است و چنین جامعه بی غیرتی همیشه در معرض ظلم و تجاوز زورگویان قرار میگیرد. جامعه ما فعلا در چنین وضعیتی قرار دارد.  اگر حس غیرت مان را زنده نکنیم و به آنچه که از ظلم و زورگوئی و جنایت در محیط زندگی مان پیش میاید خوشامد بگوئیم  انسان هائی محکوم به غلامی و قبول ذلت خواهیم شد چنانکه شده ایم. چنین پیداست که  حس غیرت مان تا به امروز هنوز خوابیده است و حالا که ظلم در جامعه مان بیداد میکند  لازم است که این حس بیدار شود. بیائید حس غیرت مان را زنده کنیم و در مقابل ظلم و زورگوئی عکس العمل جدی و شدید از خود نشان دهیم تا پس از دفع ظلم از خود محیطی آرام و پر سعادت داشته باشیم.  این را بدانیم که  آدم های بی غیرت حق شان همیشه پایمال میشود و حق آدمهای با غیرت همیشه بر قرارمی ماند. آنهائی که با متجاوزین حقوق ملت خود بی تفاوت می مانند و با دشمن از سر سازش درمی آیند تا از این طریق پولدار و صاحب عزت شوند خائن به ملت  و دین و سرزین خود هستند این را بدانند. تعداد انسان های با غیرت در جامعه ما خیلی زیاد است بطور نمونه عکس چند نفر را در اینجا نشان میدهم.   یا حق!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر