۱۳۹۳ دی ۲۰, شنبه

ای بلوچ وطن مادر تست.

بنام الله مقتدر
شعر از: محمد آرمیان
ای بلوچ وطن مادر تست

ای بلوچ،
بشنو از من که وطن
مادر تست،
غیرت تست،
عزت تست،
جایگه نشو و نما،
پایگه حرمت تست.
تو ندانی!؟
تو نه بینی که چسان،
با یورش پست و خسان،
وطنت تا به چه حد،
غارت و ویران شده است؟
از سستی تو، از پستی تو،
دشمن دیو صفت،
مست و رجز خوان شده است.

تو چسان فرزندی،
چرا اینهمه در بندی،
نرود در سر تو،
تا به قیامت پندی.
خیز،
برخیز و بپا خیز،
به کن نیت جنگ،
با تیر و تفنگ،
مردانه به جنگ،
صحنه به کن تنگ،
بر دشمن پر ننگ،
با خون کثیفش همه جا کن رنگ،
تا نگوید  تو خری،
از همه جا بی خبری،
اخته و بی خطری،
رانده و دربدری،
مانده و خاک به سری.

ای بلوچ ،
تا زنده ای مردانه به زی،
گاه مردن هم مردانه به میر،
ترک کن روبهی و یاد بگیر
زندگی از عبدالمالک شیر.
       ******
این شعر در تاریخ 28/5/2006 میلادی در کراچی سروده شده است.


امیر عبدالمالک ریگی قهرمان
بنیانگذار مقاومت مسلحانه در بلوچستان
امیر صلاح الدین فاروقی
رهبر توانمند  منتخب شورای جیش العدل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر