۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

نامه سرگشاده - قابل توجه مسئولین نظام

بنام الله مقتدر
نامه سر گشاده  در رابطه با خودمختاری بلوچستان
قابل توجه مسئولین نظام  جمهوری اسلامی ایران
رهبر نظام، رئیس تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه

          احتراما،  به استحضار مخاطبین فوق الذکر میرساند که همه ملت ها حق دارند در سرزمین خود  بدون دخالت و مزاحمت  ملتی دیگر در امنیت  کامل و خودمختار زندگی کنند. تعدادی از ملت ها در جهان به این حق خود رسیده  اند و پیشرفت کرده اند و راحت و با عزت زندگی میکنند  و تعدادی دیگر هنوز  به این حق بنیادین خود  نرسیده و تحت سلطه ملت های دیگری زندگی میکنند که عقب مانده و محروم از ابتدائی ترین حقوق انسانی  خود هستند  و ملت بلوچ از همین دسته تحت ستم و عقب مانده است که در نا امنی و محرومیت کامل زندگی میکند  و این وضع نا مطلوب خلاف  امر عدالت است که از سوی حکومت های مرکزی ایران بر ملت بلوچ تحمیل گشته است.
          ما مردم بلوچستان عدالت خواه هستیم و چیزی بیش از عدالت نمی خواهیم و بارها  از حکومتگران مرکز نشین تقاضا کرده ایم که مسئله خود مختاری بلوچستان را بطور قانونی و رسمی از کانال مجلس به تصویب برسانند  تا از ملت بلوچ رفع ستم  شود ولی تا کنون جوابی نگرفته ایم  و آخرین مهلت مان برای رسیدن به  خودمختاری پایان سال 2015 میلادی بود که اگر به این تقاضای عادلانه مان ترتیب اثر داده نشود به معنی این خواهد بود که  حکومت مرکزی بطور واضح قصد نابودی ملت بلوچ و تصرف سرزمینش را  به نفع  ملت فارس دارد و این یک تجاوز آشکار و نقض آشکار حقوق بشر است  که  در این صورت شعار مان تبدیل به  استقلال خواهد شد.
          بدین وسیله در همینجا  اعلام می نمائیم که شعار ما در نهضت عدالت بلوچستان  از آغاز سال 2016 میلادی از خودمختاری تبدیل  به شعار استقلال بلوچستان خواهد شد و از این تاریخ به بعد  ما خود را  با شعالر استقلال بلوچستان  در جهان و در سازمان ملل متحد مطرح خواهیم کرد  البته گزینه خودمختاری هم باز است  هر زمانی که  منظور گردد از جدائی و استقلال طلبی دست خواهیم کشید و در نظامی فدرالیته  که حق همه ملیت ها را لحاظ میدارد در جغرافیای فعلی ایران باقی خواهیم ماند.
با احترام،
محمد آرمیان
دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایران
24/9/1394 شمسی مطابق با  15/12/ 2015 میلادی

          

           

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر