۱۳۹۴ دی ۵, شنبه

خطاب شماره 19 - راستی نجات میدهد و دروغ هلاک میکند

بنام الله مقتدر
خطاب شماره  19 -  قابل توجه همه آنهائی که ادعای مسلمانی دارند.

          در حدیث آمده است  که :  اَلصِدقُ یُنجِی  و الکِذبُ یُهلِک  یعنی  راستی نجات میدهد و دروغ هلاک میکند .  اگر تقیه نکنیم و حرف لخت بزنیم امروز بیشترین  مقدار دروغ را ما مسلمانان بهمدیگر میگوئیم و همین خصلت خطرناک سبب شده است  که  کفار بر مسلمین مسلط  گردند  و تا زمانی که این خصلت دروغ گوئی را ترک نکنیم و خصلت راستگوئی را اختیار نه نمائیم  سلطه کفار بر مسلمین تمام نخواهد شد.
          پس ای مسلمان که گرفتار خصلت کجروی شده  ای و بی دلیل و بی جهت دروغ میگوئی  راستی پیشه کن تا رستگار شوی.  راستی کن که راستان رستند   راستان در جهان قوی دستند.

" ای با من کج و با خود کج و با خلق خدا کج
آخر قدمی  راست  بنه  ای در همه جا  کج"
احتراماتم را بپذیرید
محمد آرمیان
دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایران

6/10/1394 شمسی مطابق با 27/12/2015 میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر