۱۳۹۴ آذر ۲۲, یکشنبه

روایت شماره 4 - فعالیت آخوند ها در بلوچستان بروایت تصاویر

بنام الله مقتدر
به روایت تصویر شماره  4
قابل توچه  مردم بلوچ بخصوص علماء اهل سنت بلوچستان

          ای علمای اهل سنت  بلوچستان و ای مردم  گرفتار شکم بلوچ  به این تصاویر با دقت نگاه کنید و از خودتان به پرسید که این آخوندها  در بلوچستان که سر زمین مردم اهلسنت بلوچ  است چکار دارند میگنند . به بینید خیلی واضح و آشکار و بدون کمترین ترس و اهمه ای  بچه های ما را دارند  شیعه میکنند و شما همجنان غافل و بی تفاوت نشسته اید.  دنیای تان را که تصاحب کرده  و برده اند و حالا  آخرت را  هم دارند از شما میگیرند و فرزندان تان را مشرک و جهنمی میکنند.  با این وجود باز هم بی تفاوت خواهید نشیت!؟   ای ملت مسلمان بلوچ و ای اهلسنت ایران اکر از هم اکنون نجنبید و برای جلوی گیری از این طوفان شرک که بطرف بلوچستان سرازیر شده است متحد نشوید و کاری نکنید خسر الدنیا و الآخرة خواهید شد.  این زندگی  سربزیرانه و محکومانه چه فایده ای دارد!؟  بخدا که  مرگ  شجاعانه و همراه  با شهادت  خیلی بهتر است.   همت کنید و عکس العمل جدی از خود  نشان دهید مطمئن باشید که موفق خواهید شد . همت مردان همیشه مدد خدا را به همراه  داشته است.  من یتوکل علی الله فهو حسبه....
محمد آرمیان
دبیر کل :  نهضت عدئالت بلوچستان ایران

23/9/1394 شمسی  مطابق  14/12/ 2015 میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر