۱۳۹۳ مهر ۴, جمعه

انسان و زندگی
بنام الله مقتدر

انسان و زندگی

بقلم:  محمد آرمیان

        انسان موجودی فراموش کار است با اینکه می بیند یا می شنود که روزانه هزاران نفر می میرند ولی فراموش میکند که خودش هم می میرد. در زندگی کوتاه این دنیا که بیش از هفتاد یا هشتاد سال نیست خودش را گرفتار برنامه های عریض و طویل میکند و آرزوهای دور و درازی در سر می پروراند برای اینکه  میخواهد موفق شود ولی نمیداند موفقیت در کجاست. به دنبال موفقیت میرود  میخواهد دکتر و مهندس شود تاجر و بازرگان شود، استاندار و وزیر و سفیر و  رهبر و رئیس شود و میشود ولی موفق نمیشود چون نخواسته بالاجبار می میرد ریاست و وزارت و طبابت و تجارت همه هیچ کمکی باو نمیتوانند بکنند برای همیشه میرود و دیگر هرگز به این دنیا بر نمیگردد با رفتن او از این دنیا  همه چیز و حاصل همه زحمت ها  از دست رفته است  پس کجاست موفقیت؟

        موفقیت در این چیزها و در این اسباب و وسایل نیست بلکه  موفقیت در اینست که انسان  با این وسایل و امکانات و پست و مقام چگونه زندگی کرده است. در انجام اعمال آیا رضای الله مقتدر و خالق خودش را که به او زندگی و مرگ داده  است در نظر داشته یا نه؟ این انسان در زندگی اش  زور گوئی کرده و متکبر و ظالم  بوده است یا عدل و انصاف کرده و عادل بوده است؟  اگر ظالم و ستمگر بوده است که برای همیشه نا موفق است چون جایش تا ابد  در جهنم خواهد بود  و اگر عادل و با انصاف بوده است برای همیشه موفق است و برای همیشه  در بهشت برین زندگی میکند .

        پس انسان در زندگی این دنیا در آزمایش قرار دارد تا با اعمال و کردار خودش خود را موفق و خوشبخت و یا نا موفق و بدبخت کند. در این دنیا هم ظالم ها هستند و هم مظلوم ها و هر کسی باید وضع خودش را بر رسی کند و ببیند  که برای بر قراری ظلم ظالم کارو فعالیت میکند و یا برای بر قراری عدالت و نجات مظلومین از ظلم. برای رضای نفس و شیطان و زخارف دنیا  کار میکند و یا برای رضای خالق و رحمان و ثواب آخرت تا قبل از مرگ  بداند که سر انجام  موفق میشود یا نا موفق. بهشتی میشود یا جهنمی.  دلبستگی شدید به این دنیای فانی و از دست رفتنی ما را غافل و فراموشکار از سر نوشت نهائی خود کرده است. بیائید خالق عظیم و صاحب جلال و جبروت خود را به درستی به شناسیم و بر احکامش عمل کنیم تا موفق و کامیاب شویم.

         بعضی ها به خاطر همین فعالیت های مان بنده را تهدید به مرگ میکنند چقدر بی خبرند اینهاا از حقیقت و نمیدانند که همه مان از سوی عزرائیل بدستور الله مقتدر تهدید به مرگ هستیم و سر وقت تعیین شده  می میریم و هیچ کسی در این دنیا باقی نمی ماند پس بدانند که این تهدید ها هیچ تاثیری بر بنده نخواهد گذاشت و ما بکار مان که همانا نجات یک ملت بتمام معنی مظلوم است ادامه خواهیم داد و موفقیت را هم در ادامه همین کار میدانیم و این دستور الله مقتدر است که برای رهائی مظلومین از ظلم کوشش و جهاد  کنید و ما همین دستور الهی را داریم اجراء میکنیم و از مرگ باکی نداریم چون مرگ بهر حال می آید و امری حتمی الوقوع است. پس ما را تهدید نکنید و بگذارید کارمان را بکنیم.  خدایا چنان کن سر انجام کار/ تو خشنود باشی و ما رستگار.

        

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر