۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

حقایق در بستر تاریخبنام الله مقتدر

حقایق در بستر تاریخ

بقلم: محمد آرمیان

        ما مشغول مبارزه  و  ساختن تاریخ ملت بلوچ هستیم اگر آدمهای منافقی باشیم قادر به ساختن تاریخ سالمی نخواهیم بود در این صورت ظالمین و خائنینی که پولدار و قدرتمند و سوء استفاده گر هستند بعنوان قهرمانان ملت و قهرمان حقیقی ملت  به عنوان خائنین به ثبت خواهند رسید و این تحریف تاریخ است که نباید چنین شود.
      
   مهمترین وظیفه نسل ما انهائی که زندگی  خود را وقف نجات ملت محکوم و مظلوم خود  کرده اند  اینست که اجازه ندهند در تاریخ مبارزات ملی شان حقایق  وارونه به ثبت برسد به این معنا که  خائنین به ملت به شکل قهرمانان و یا ناجیان آن مورد پرستش وستایش  قرار گیرند. باید دانست ملت هائی که  با چنین تاریخ تحریف شده ای زندگی میکنند   هرگز به شکوفائی و سعادت نخواهند رسید چون  ظالمین قهرمان شده  و قدرتمند  نسل اندر نسل برسرنوشت  توده های فرودست خود  مسلط خواهند ماند. ما در حال مبارزه هستیم و برای پیشبرد این مبارزه تا رسیدن به هدف  قبل از هر چیز دیگری باید عادت نفاق و دو روئی را از خود به زدائیم وگر نه  تاریخ مان تحریف خواهد شد و در این صورت  هرگز به هدف و نجات ملی  نخواهیم رسید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر