۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

دفتر هواپیمائی مکران پرواز ایرانشهر شعبه ای از اداره اطلاعات است

بنام الله مقتدر
قابل توجه مردم شریف ایرانشهر

در کشمکش مبارزه و ضد مبارزه  در بلوچستان ایران  و جفتک پراکنی های  فردی با نام نیما امیری (اربابی) تا کنون اطلاعات ذیل بدست ما رسیده است که :

            "دفتر هواپیمائی مکران پرواز"  در خیابان شهید مالکی ایرانشهر شعبه ای از اداره  اطلاعات است که زیر این پوشش  در ارتباط مستقیم با مردم عمل میکند. لذا  مردم شریف و از همه جا  بی خبر شهرستان ایرانشهر متوجه این امر باشند.

          صاحب امتیاز و کارکنان این دفتر مسافرتی کارمندان اداره اطلاعات هستند  وظیفه شان اینست که اطلاعات سجلّی در پاسپورت،  کشور مقصد،  نام  کفیل ویزا دهنده ،  تاریخ مسافرت  و شماره  پرواز  افراد را به اداره اطلاعات گزارش کنند.
صاحب امتیاز این دفتر مسافرتی  سه نوع در آمد دارد:
1)   حقوقی از اداره  اطلاعات میگیرد.
2)    در امدی قانونی از محل فروش بلیط ها  نصیبش می شود.
3)    در آمدی غیر قانونی از طریق شارلاتانیسم  از سپرده مردم  که  برای خرید ویزا داده اند با پشت گرمی از اداره اطلاعات   به جیب میزند.
 
          اینها افرادی را که فکر میکنند آدم های ضعیفی هستند و پشتیبانی ندارند  و سپرده ای  برای خرید ویزا داده اند  برای شان اقدام  به  گرفتن ویزا نمی کنند و پس از یک یا دو هفته  سرگردانی و انتظار  به متقاضی میگویند که کشور ویزا دهنده  درخواست آنها را رد کرده و ویزا نداده  است. با این کلک   نصف سپرده  این توع  مسافرین  را  به پشت گرمی اداره اطلاعات  با گردن کلفتی به جیب میزنند  و با همین  روش  غیر اخلاقی  مقداری از  پول مراجعه کنندگان را بالا می کشند تا  به این طریق ثروتمند شوند.

          این دفتر بظاهر مسافرتی  در واقع شعبه ای از اداره اطلاعات است  و اداره اطلاعات از این طریق به احوال شخصی مردم بی خبر از همه جا دسترسی پیدا میکند.  مردم هوشیار باشند خود را در این دام اداره اطلاعات نیندازند. تعدادی از فرومایه های ملت ما برای رسیدن به ثروت حرام  با پشتیبانی  اداره اطلاعات  دست به هر نوع خیانتی دارند  میزنند و این هم یک نوع آنست.  مردم  تحت ستم  ما با این خود فروخته های  خودی که  چشم و گوش  و دست و پای  دشمن شده اند  چکار باید بکنند؟  این خائنین خود پرست میگذارند که این ملت بدبخت در سر زمینش صاحب حق و خودمختار شود؟ اینها  برادران  بی ایمان  و نا آگاه ما هستند الله متعال هدایت شان کند آمین.

           این خبر بدست هر کسی که میرسد  مقتضی  است که  در سطح وسیع اطلاع رسانی کنند تا  احوال شخصی مردم ما  از طریق  این شعبه اداره اطلاعات  رصد نشود.  ملت تحت ستم بلوچ در حال خیزش است و اداره  اطلاعات که ماموریت سرکوب خیزش های مردمی را دارد  فرومایه های خود فروحته  و  خائنی را که اندکی مزایا داده است  اینک  فعال کرده است  تا  برای متوقف کردن حرکت مردمی و انقلابی نهضت  عدالت و سازمان مسلح جیش العدل فعال شوند  و به گردانندگان مشخص آن بد و بیراه  بگویند و به بهانه های مختلف  ایجاد مزاحمت کنند. در همین راستا برادر مان  جناب محمد سعید اربابی یکی از اربابی زاده های  خود را تحت نام مستعار  نیما امیری که در دفتر هواپیمائی مکران پرواز در خیابان شهید مالکی کار میکند  فعال کرده  است که  با توهین و بد و بیراه گفتن به آرمیان  او را  از ادامه کار و برنامه آگاه سازی  اش باز دارد. این را همه میدانند که ملت بلوچ تا به امروز بزرگترین ضربه ها  را  از دست خودی های  خود فروخته و خائن  خورده است.  ما امروز توسط  برادر مان محمد سعید اربابی که  برای رسیدن به بزرگی کاذب و ثروت  هنگفت راه  خدمت به اداره  اطلاعات را که سرکوبگر ملت ماست  بر گزیده است مورد حمله قرار گرفته ایم   در حالی که ایشان عنوان نمایندگی مردم شهرش را یدک می کشد.  این به اصطلاح  نیما (اربابی)  که  در دفتر مکران پرواز کار میکند از حقوق بگیران اداره اطلاعات و از نوچه های جناب محمد سعید اربابی نماینده مان است  و در آخر باید گفت که از ماست که برماست.

          از مردم شریف و تحت تبعیض  ایرانشهر تقاضا میشود این موضوع  را در سطح گسترده  اطلاع رسانی کنند تا مردم  بی خبر ما که قصد مسافرت به خارج  از کشور را دارند احوال شخصی و برنامه سفر شان توسط اداره اطلاعات رصد نشود.

            دعا میکنیم که الله متعال خود فروخته های ملت تحت ستم  ما را هرچه زودتر بر سر عقل آورد و بخاطر اندکی مزایای شخصی و عزت کاذبی که دشمن به آنان میدهد  مزایای ملی و عزت ملت خود را پایمال نکنند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر