۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه

خیانت های محمد سعید اربابی در حق ملت.

بنام الله مقتدر
مردم دربند بلوچ  لطفا و باز هم لطفا  توجه کنند:

          ملت بلوچ در درون مرزهای ایران  امروز وارد مرحله جدید و بسیار حساسی  شده است.  در تمامی  پنجاه  و هفت سال دوران رژیم  پهلوی  سرداران  حلقه  بگوش ما اجازه ندادند که کسی بنام آزادی  و دفع ظلم در مناطق شان سر بلند کند. سرکوب ملت توسط سرداران  ضامن سرداری آنان بود.  بدین ترتیب  عُمر ملت بلوچ  بیش از نیم قرن در حفقان مطلق سپری شد و سرداران جیره خوار دولت اجازه ندادند که حرکتی صورت گیرد. پس از سر نگونی رژیم پهلوی  رژیم دیکتاتوری آخوندی بر سر کار آمد و با فریبکاری های مرحله ای خود  توانست پایه هایش را در بلوچستان سر زمین ملت بلوچ محکم کند و با کنترل نظام معشیتی مردم  افراد خودخواه و سست عنصر و مقام طلب  را پیدا کند و با دادن اندک امتیازاتی  حلقه بگوش خود نماید  و بعنوان چشم و گوش و دست و پای خود  برای پیشبرد  اهدافش  از آنان استفاده کند.


          در جا هائی که  حکومت های  ضد مردمی و غارتگر بر سر کار می آیند و  میزان ظلم و تعدی بحقوق مردم را از حد معمول بالا میبرند  خواهی نخواهی افراد آگاه و با غیرتی پیدا میشوند که برای دفع ظلم  از سر ملت خود  به مقابله و مبارزه می پردازند و این یک امر کاملا طبیعی است.  تعدادی از جوانان غیور ملت بلوچ  علیرغم سرکوب های  وحشتناک  رژیم  پهلوی و سپس  رژیم آخوندی  در این ده سال اخیر توانسته  اند خود را منظم کنند و تشکیل سازمان دهند  و در چهار چوب یک برنامه منظم  به فعالیت به پردازند.  نهضت عدالت بلوچستان و سازمان مسلح جیش العدل  هم هدف و در کنار یکدیگر این مبارزه  رهائی بخش را دارند به پیش میبرند و روز به روز بر تعداد مبارزینش افزوده میشود.  این امر رژیم آخوندی را بشدت نگران کرده است بهمین دلیل الان  از همه ابزار ها  و حلقه بگوش هایش برای متوقف کردن این حرکت  دارد استفاده میکند.  فعلا بصورت عملی و آشکار محمد سعید اربابی  نماینده مردم ایرانشهر را فعال کرده است تا آرمیان را از ادامه برنامه هایش متوقف کند و آقای اربابی هم  نوچه های خود را بسیج کرده است که به پر و پای آرمیان به پیچند و آنقدر بد بیراه  و نا سزا بگویند که  پریشان و خسته شود  و دست از کار بکشد.  ولی آرمیان میگوید که  همه خائین  خود فروخته  خیلی کور خوانده اند که بتوانند با این بازی های  بچگانه و احمقانه خود  او  را که تمام عمرش را بر سر این پیکار مقدس گذاشته است  از مبارزه باز دارند.  لطفا  فعلا کامنت های  نیما امیری (اربابی)  این نوچه  محمد سعید اربابی را که در دفتر هواپیمائی مکران پروار در خیابان شهید مالکی ایرانشهر کار میکند  با دقت بخوانید تا بدانید که آقای اربابی  نماینده ایرانشهر برای  راضی نگه داشتن اداره اطلاعات و دوباره به مجلس رفتن و حق تمامی این ملت تحت ستم را به جیب زدن  چه گونه  انجام وظیفه میکند.  این مطلب را در پست بعدی ادامه خواهم داد و شما خواهید دید که خود فروحته های فرومایه این ملت با استفاده از چه روش های کثیفی دارند ثروتمند میشوند و برای بدست آوردن ثروت دست به چه  خیانت و جنایتی  هائی میزنند. تا پست بعدی همه شما را بخدا می سپبارم. لطفا دنبال کنید.
محمد آرمیان
دبیر کل  نهضت عدالت بلوچستان ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر