۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

خطاب شماره 6

بنام الله مقتدر
خطاب شماره  6 – قابل توجه  ملت محکوم و در بند بلوچ

          ما غالبا آنهائی را که به نحوی با رژیم  ظالم  همکاری دارند  با کلمه "خودفروخته" مورد خطاب قرار میدهیم  ولی بهتر است که از این بعد از کلمه " نا آگاه"  استفاده نمائیم . وقتی که فرد آگاه میشود  دوست و دشمن خود را تشخیص میدهد  دیگر بخاطر اندک مزایای شخصی  با دشمن همکاری نمی کند.  افراد زمانی وجدان، شرف و کرامت انسانی خود را به دشمن  می فروشند که نا آگاه باشند و در مورد حقوق اساسی و انسانی خود به عنوان یک ملت بی خبر باشند. پس در وضعیت فعلی  بیائیم بیشترین  فعالیت مان را بر روی آگاه سازی مردم مان متمرکز کنیم تا از خودخواهی بدر آیند و به ملت خواهی علاقه مند شوند  در این  صورت است که  فریب دشمن را نخواهند خورد و از این تفرقه و از هم گسستگی  بدر آمده و بر روی یک هدف عام المنفعه  ملی متحد خواهند شد.

          یک فرد در جامعه در واقع متعلق به یک ملت است و باید در راستای منافع ملی خود عمل کند  اما افراد ملت ما متاسفانه هنوز نه میدانند که متعلق به یک ملت هستند بهمین دلیل به منافع و مصالح ملی خود اهمیتی نمیدهند و فقط بفکر منافع شخصی خود هستند و در این صورت تنها هستند  و هیچ  پشتوانه ای برای حفظ  منافع شخصی خود ندارند.  دشمن دیر یا زود  به روش های  مختلف  به اندوخته ها  و دارائی آنان شبیخون خواهد زد.

          ای ملت شریف ولی نا آگاه بلوچ،  بیائید از این فردگرائی بدر آئیم  و خود را در سرزمین مان به عنوان یک ملت مطرح نمائیم تا از این زندگی محکومانه  نجات پیدا کنیم و به  خود سروری و وتواجهی  برسیم  و به دانید که  این آرزو بدون فداکاری فرد فرد مان تبدیل به حقیقت نخواهد شد.  وتواجهی حق ملت بلوچ است  و باید به این حق خود برسد و تا زمانی که در عالم نا آگاهی به سر میبرد  محکوم و سر بزیر خواهد ماند و به عزت و سر بلندی نخواهد رسید.  خواهش میکنم  این نوشته ها را  با دقت بخوانید و به اشتراک بگذارید تا مردمان هر چه زودتر آگاه از حقوق انسانی خود شوند  و متحد  گردند.

با احترام به همه،
محمد آرمیان
دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر