۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

خطاب شماره 9 - قابل توجه ملت تحت ستم بلوچ و مسئولین حکومت های ایران

بنام الله مقتدر
خطاب شمار ه  9 -  اهمیت و ارزش وطن در زندگی ملت ها
قابل توجه  ملت تحت ستم بلوچ و مسئولان بی منطق حکومت ایران

          الله متعال انسان را بشکل اشرف مخلوقات خلق کرد  و صلاحیت های لازم را  به او داد  تا پادشاهی  و عظمت  خالق خود  را درک کند. خالق احکامی را  توسط  رسولان و انبیاء خود برای انسان فرستاد که به آن عمل نماید  و سعادتمند زندگی کند و اختیارهم  داد که عمل بکند  یا نکند.  احکام الهی  استوار بر دو امر هستند که بنام حقوق  شاناخته شده اند.  1-  حقوق الله   2-  حقوق العباد ( حقوق انسان ها).  در مورد حقوق الله و حقوق العباد بنده  قبلا با تفصیل بیشتری نوشته  ام.  به وبلاگ : www.watwajahi1.blogspot.uk.co   قسمت  بایگانی  مراجعه  شود. در اینجا به بخشی از حقوق العباد می پردازم  که مربوط به حقی است که خداوند بنام وطن بهر قومی داده است.

          الله متعال انسان ها را بشکل اقوام (ملت ها)  در آورد  تا هر یکی دیگری را با تمامی حقوقش شناسائی کند و این امتحان بزرگی است که خداوند انسان را در مجموعه های  قومی مورد  امتحان  قرار داده است که  آیا هر ملتی  به حقوق خدادادی خودش قانع میشود یا نه ؟  از دایره  تقوا خارج شده  و به حقوق اقوام دیگر تجاوز میکند یا نه  تا آنهائی را که به حق  خود قانع شده  اند  پس از مرگ به بهشت ببرد  و آنهائی که  از حکم الهی تمرد کرده و به حقوق دیگران تجاوز کرده اند به جهنم ببرد.  این آزمایشی است که انسانها در آن قرار دارند تا با عمل کردن  و یا عمل نکردن  بر این حکم الهی به جنت  یا جهنم بروند. هیچ کسی یارای لغو کردن یا دور زدن  این حکم الهی  را ندارد  و هر کسی پس از مرگ بطور قطع و یقین نتیجه عملکرد خود در دنیا را خواهد دید.

          وطن  یا سر زمین زیستگاه ملت هاست که بنام هر ملتی شناخته میشود  بطور مثال:  بلوچستان سرزمین ملت بلوچ ، کرددستان، سرزمین ملت کرد، عربستان سر زمین ملت عرب، آذربایجان سر زمین ملت آذری،  انگلستان سرزمین مردم انگلیس و غیره الی آخر.  امکاناتی که در یک سر زمین وجود دارد متعلق بهمان ملتی است که در انجا زندگی میکند  و توسط همان ملت باید مورد بهره برداری قرار گیرد تا در رفاه  و آسایش و امنیت  و سعادت زندگی کند. اگر یک ملت  با تمرد از این حکم الهی به فکر زیاده خواهی بیفتد و سر زمین ملتی دیگر را با  اعمال زور و قوه قهریه مورد تجاوز قرار دهد مردم ملت تحت تجاوز آسایش،  امنیت،  رفاه و سعادت خود را از دست میدهند و با زورگونی های ملت متجاوز بدبخت و نا امن زندگی خواهند کرد نمونه بارز آن تجاوز ملت فارس بر سر زمین ملت بلوچ است. ملت بلوچ امروز بدبخت ترین ملت دنیاست و بشدت مظلوم و محکوم است  و خداوند به مردم  ملت های مظلوم حق داده است که برای نجات خود از ظلم  تا آنجا مبارزه کنند که  ملت متجاوز دست از تجاوز بردارد  و  به سر زمین خودش باز گردد.

          ما مردمانی از ملت تحت ستم بلوچ هستیم که  تحت نام نهضت عدالت بلوچستان و سازمان مسلح جیش العدل برای نجات خود از ظلم و تجاوز ملت فارس در حال مبارزه  هستیم  و مبارزه ما با ملت فارس زمانی تمام میشود که این ملت متجاوز دست از ظلم بکشد  و تن به قبول عدالت بدهد و به سر زمین خودش برگردد و اجازه دهد که ما با حفظ هویت و حقوق خدادادی خود و با فرهنگ بومی خود زندگی کنیم و این فقط با تصویب خودمختاری ملت بلوچ  امکان پذیر خواهد شد  که از آن پس بلوچستان  یکی از ایالات خود مختار ایران خواهد شد  و مبارزه ما تا رسیدن به خود مختاری ادامه خواهد یافت اگر توفیق الهی شامل حال مان باشد. زنده باد خود مختاری همه ملیت های دربند در جغرافیای ایران و خودمختاری  ملت بلوچ در سر زمینش بلوچستان.

با احترام بهمه آنهائی که تن به این حکم سعادت بخش  الهی میدهند،
محمد آرمیان
دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر