۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

قابل توجه ملت شریف بلوچ و آقای محمد سعید اربابی

بنام الله مقتدر
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
قابل توجه ملت شریف و تحت ستم بلوچ و آقای محمد سعید اربابی.

درود و سلام به همه دوستان راست اندیش در فیسبوک .  همه آنهائیکه  وجدان سالمی دارند و نسبتا آگاه هستند  و  وضع موجود  بلوچستان  را  درک میکنند  بخوبی میدانند که ملت بلوچ  در بلوچستان غربی از هشتاد و اندی سال به این طرف از سوی  حکومت های مرکزی ایران  بشدت تحت ظلم و تبعیض بوده است  و هست.  وقتی که یک ملت تحت ظلم  و اجحاف قرار میگیرد  دیر یا زود حتما  از متن آن  مبارزینی  پیدا میشوند و قد علم میکنند  تا ظلم را از سر ملت خود دفع کنند.

بنده  بعنوان پیر ترین  فرد  و تعداد زیاد  دیگری  از فرزندان ملت بلوچ  برای تغییر این وضع غیر مطلوب و نجات از ظلم و رسیدن بحقوق  انسانی  خود  وارد چنین مبارزه ای شده ایم  و این مبارزه  پس از بیش ازچهل سال تلاس  سخت و تحمل مشقت های حوصله شکن  امروز جان گرفته  و آشکار شده است در حالیکه  هم رژیم سلطنتی و هم  رِژیم آخوندی هر دو سعی  داشته  اند  مبارزه ملت بلوچ  را قبل از آنکه سر بلند کند  در نطفه خفه  کرده اند  و به جهانیان  گفته اند که ملت بلوچ در ایران  در رفاه و امنیت کامل زندگی میکند و هیچ مبارزه ای وجود ندارد و در نتیجه  همین سیاست ملت بلوچ  در این هشتاد سال گذشته  در خفقان  و در بدبختی مطلق زندگی کرده است و هیچ کسی از حال آن  با خبر نشده است.

حالا که پس از مقاومت طولانی مدت و تلاش شبانه روزی ما  در شرایط بسیار سخت،  مبارزه ملت بلوچ جان گرفته و آشکار شده است  رژیم برای سرکوب این مبارزه  به تکاپو افتاده  بیش از پنج هزار نفر از جوانان  نا آگاه و گرسنه ملت  ما  را در بسیج  استخدام کرده است  که  این مبارزه  را  در روی زمین سرکوب کنند و ده ها نفر دیگر از کارمندان رسمی اداره اطلاعات  و تعداد زیادی  از خود فروخته های ملت خودمان را بسیج  کرده است تا در فضای مجازی فیسبوک  این مبارزه  رهائی بخش ملت بلوچ را سرکوب کند.

رژیم  دیکتاتور کشور ما  کارش نابود کردن  ملت های تحت ستم و حق طلب است  و هیچ گله ای  از رژیم نیست چون دشمن است  ولی  از خود فروخته های ملت خودمان که دارند با این مبارزه  ملت دشمنی میکنند سخت گله مند  هستیم. از دوستان بلوچ و غیر بلوچ مان تقاضا داریم  که از فیسبوک همه اش  بعنوان یک آلبوم عکس استفاده نکنند و کار ما را که  در چه وضعیتی داریم مبارزه میکنیم زیر نظر بگیرند و  با دقت دنبال کنند.  مبارزه  را حمایت کنند  و ضد مبارزه  را محکوم  نمایند.  اگر اینکار را نکنند ملت ما بزودی نابود خواهد شد.

بنده  بنا  به تقاضای دوستان  مرکزی  در نهضت  عدالت  که  از من خواسته بودند اشعارم را  خودم  بخوانم  و بصورت کلیپ  های جداگانه  به فیسبوک  بفرستم  این کار را کردم و تا بیست شماره آن را از طریق ساوند کلاود  به  تویبتر و فیسبوک فرستادم  این کلیپ ها آنقدر تاثیر گذار بود که اداره اطلاعات سخت به تکاپو افتاد  تا جلوی اینکار را بگیرد  و در همین رابطه  ده ها نفر از کارمندان رسمی و تعداد زیادی از خودفروخته های بی وجدان ملت  خودمان را بسیج کرد  تا هر طور شده آرمیان را از ادامه  این کار باز دارند.  حالا خود فروحته های مزد بگیر و فرصت طلب  ملت خودمان را در فیسبوک ببینید که  با چه شدت و حدّتی  به جان آرمیان افتاده اند تا به زعم خود مثلا او را بد نام و کارش را بی اثر نمایند ولی این بدخت های بی شعور و خودخواه و فرصت طلب نمیدانند که خدا در جای حق نشسته است  و همه  ترفند ها و حیله ها  و تهمت های آنان را نقش بر آب  و به جای بدنامی خوشنامی را نصیب آرمیان خواهد کرد  چون خدا بطور دقیق خبر دارد که آرمیان در کارش مخلص است.

از دوستان در فیسبوک تقاضا میکنم همه کامنت هائی را که در زیر پست های من نوشته میشود  لطف کنند با دقت بخوانند و وجدان شان را هم  قاضی کنند  و  حملات مغرضانه بعضی از این  خود فروخته ها را تماشا کنند و ببینند که چقدر پست عمل میکنند و از آنجمله است شخصی با نام مستعار نیما  امیری که هم فامیل  و از نوچه های  آقای محمد سعید اربابی  نماینده مردم ایرانشهر است. آقای اربابی  برای راضی نگه داشتن  اداره  اطلاعات  و دوباره به مجلس رفتن تعدادی  از نوچه های خود را بسیج کرده است تا هرچه می توانند به آرمیان بد و بیراه بگویند که خسته شود و دست از کار بکشد.  اینست حال نماینده ملت ما و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.  وظیفه نماینده اینست که برنامه ای برای خدمت  به مردم خود داشته باشد نه اینکه برای گرفتن  پُست و مقام و امتیازات شخصی و ثروتمند شدن  با دشمن همدست شود و  به ملت خود خیانت کند.

جناب محمد سعید اربابی در انتخابات گذشته ما شاهد بودیم که شخص دیگری از همان منطقه سرباز بیشترین استقبال مردمی را داشت  و شما اصلا در فعالیت انتخاباتی نبودی و در همان سه  چهار روز آخر سرو کله ات بعنوان کاندید پیدا شد  و نامت به عنوان برنده اعلام شد  این سئوال مطرح میشود که این معجزه چگونه اتفاق افتاد.  همه میدانند که  با اعمال نفوذ اداره اطلاعات آراء بنام شما خوانده شد  و با تصمیم و فیصله اداره اطلاعات به مجلس رفتنی  و برای اینکه دوباره به مجلس به روی  حالا دست به یک چنین خیانت خیلی بزرگی  بر علیه  مبارزین ملت  خود زده ای.  آقای اربابی ماهیت پنهان شما  خیلی وقت است که  برای مردم  بلوچ آشکار شده و همین باعث شده  که  جلو سخنرانی هایت  را  بگیرند. شما بفرمائید  در این چهار سال چه  خدمتی به  مردم  خود کرده ای ؟  و این را همه میدانند  فقط  از طرق مختلف مشغول جمع کردن ثروت برای خودت  بوده ای  ولی بدان ثروتی که از طریق خیانت به مردم  بدست می آوری به  کامت شیرین نخواهد شد. خود فروشی و ملت فروشی هیچ سر انجامی برای هیچ کسی نداشته  و برای شما هم نخواهد داشت. ترک کن  نا مردمی ها زندگی جور دگر می بایدت.  همدست شدن با دشمن و سرکوب مبارزین ملت نتیجه اش ذلت و خفت خواهد بود به  این عزت کاذبی که دشمن بتو داده است دلخوش مباش.  عزتی را که خداوند  بدهد عزت است . بدان عزتی را که سرکوبگران ملت های مظلوم به کسی میدهند آخرش تبدیل به ذلت  خواهد شد.  آقای اربابی شما از طبقات پائین جامعه  ما هستی  ادای بعضی از سردار زادگان  خائن را در نیار خواستار آن هستیم که  به عزت حقیقی که از راه شرافت بدست می آید به  رسی.  از ما گفتن بود  و از تو شنیدن  و اگر نشنوی هم صاحب اختیاری.  ما وقتی که از دیر باز از خانواده های خود و از زندگی آسوده  بریده و جان بر کف گرفته ایم  و همه چیز مان را فدا کرده ایم  تا این ملت شدیدا تحت ستم روزی  به  عزت برسد پس شایسته نیست که از سوی خودی هائی که با  خودفروشی میخواهند بجائی برسند  اینگونه  سخیفانه  مورد تهاجم قرار بگیریم.  شما با تمام خیانت هائی که در حق ملت ما  داری میکنی  چون یک بلوچ  هستی باز هم برادر مائی  و شرط  انصاف اینست که  ترک این رفتار خیانت آمیز کنی  و جلوی این نوچه هم فامیلت را  که  نام  نیما امیری  بر خود نهاده است بگیری تا  با اینکار هایش سبب رسوائی بقیه افراد خانواده نشود جناب اربابی.  ما روی شما جور دیگری حساب میکردیم و شما جور دیگری از آب درآمدی  بهر حال دعا میکنیم  که  با شروع  یک زندگی صادقانه  راهی را انتخاب کنی که فردا  سبب شرمندگی فرزندانت نشود. سالم و با عزت باشید.
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر