۱۳۹۴ آذر ۲, دوشنبه

خطاب شماره 8 - ارزش و اهمیت دین و سرزمین

بنام الله مقتدر
خطاب شماره  8 -  ارزش و اهمیت دین و سرزمین
قابل توجه ملت شریف و در بند بلوچ

          محبت دین و سر زمین  هر دو لازم  و ملزوم  بکدیگر هستند  برای  بر قراری سعادت در زندگی انسان.  پس  به  شرح ذیل توجه فرمائید:
          اول دین ) : دین مقوله ای است که  ارتباط انسان را  با خالقش برقرار می کند.  دین به انسان می گوید که ای انسان حالق خود را به شناس  که  تو را به  شکل آنسان آفریده  و بر دیگر مخلوقات اشرفیت بخشدیه است.  الله خالق مقتدر این کائنات  بزرگ  می توانست ترا به شکل یک موش یا خرگوش،  یک مار یا  سوسمار  و یا  هر جانور دیگری حلق کند و یا اصلا خلق نکند  ولی لطف کرده و ترا  به  شکل انسان آفریده است  آیا این فضل  و کرم بزرگی در حق تو نبوده است که اینهمه مغرور و خودخواه و غافل  از احسان خالق شده ای؟  این احسان بزرگ آیا  شایسته شکر گزاری نیست ای انسان نا سپاس  که  از دین و احکام خالق خود  متنفر و روی گردان گشته  و حلقه بگوش شیطان  شده ای؟ ای انسان احسان فراموش بدان که  دین برنامه ای از سوی خالق  تست ا که اگر به  آن عمل کنی  خوشبخت زندگی خواهی کرد حتی اگر فقیر باشی  و عیچ  دنگ و فنگ مادی نداشته باشی.
           مجموعه احکام الهی را که  در قران  آمده است  و توسط  آخرین  پیامبر او حضرت محمد صل الله و علیه وسلم به آن عمل شده است  دین میگویند. اسلام آخرین دین آسمانی و راستین است که مثل ادیان دیگر  هنوز تحریف نشده است و عمل کردن بر آن به روش  پیامبر اسلام  ضامن خوشبختی انسان در این دنیا و زندگی جاودانه  او  پس از مرگ  خواهد بود  و فراموش نکن  که تو می میری و اگر غافل از این حقیقت باشی سخت پشیمان خواهی شد.
           رسالت  اسلام پس از عبادت و شکر گزاری  خالق  در مرحله دوم  در هم شکستن قدرت پوشالی  پادشاهان ظالم، سرداران  متکبر و مستکبران بی دین و غارتگر و متجاوز است که توده های عظیم انسانی را با استفاده از ابزار رز و زور و تزویر تبدیل به بردگان  و بندگان خود کرده اند می باشد تا ظلم را از جهان بر چیند و عدل و احسان و صلح و صفا و انسانیت  را جای گزین آن کند  تا توده های ملیونی انسانی  که در درد و رنج و افلاس و محکومیت  بسر می برند  آزاد شوند و به  رفاه و امنیت و آسایش برسند و بجای عبادت این خدایان ظالم روی زمین به عبادت  خداوند آسمان ها  به پردازند  که همیشه زنده و پاینده  و حسابرس است.
           همه جنایت هائی که امروز در دنیا شاهد آن هستیم توسط انسانهای بی دین که  همان سران کفر هستند  برنامه ریزی و سازماندهی میشود.  پس برای رهائی انسان ها از ظلم  ترسیدن از خدا و عمل کردن بر احکام او امری ضروری است  تا انسان ها  را از رفتار ظالمانه شان باز دارد  در غیر اینصورت هر ادعائی برای مبارزه  علیه ظلم  تحت هر نامی  که باشد   یک نوع  فریبکاری  و دروغ محض است.  تنها پیروان مخلص و راستین اسلام هستند که  عدل و انصاف را در جهان بر قرار خواهند کرد  چون  از مواخذه  خدا در روز قیامت می ترسند  ولی این مسلمین  به خاطر غفلت دیرینه شان  از توطئه های پنهانی سران کفر فعلا از همه سو در محاصره کفار و مشرکین  قرار گرفته اند و در همه جا  تحت بمباران و سرکوب شدید قرار دارند ولی این جنگی که بر ضد اسلام و مسلمین جاری است  در نهایت با مقاومت و پیروزی نهائی مسلمین به پایان خود خواهد رسید  و عدل و انصاف در جهان بر قرار خواهد گشت.
          
          دوم مهد سر زمین) :   الله مقتدر و حکیم  با حکمت بالغه  خویش  انسان را از یک پدر و مادر آفرید و نسل های بعدی آن  را  بشکل ملت ها  در رنگ ها،  زبان ها و آداب و رسوم مختلف قرار داد و به هرکدام  زیستگاهی بنام وطن داد که در آن  در امنیت  زندگی کند .
        حالا  ملت فارس و ملت بلوچ  دو ملت مستقل در همسایگی یکدیگر هستند  ولی می بینیم که ملت فارس از دایره تقوا و خدا ترسی خارج شده و  وارد سر زمین ملت بلوچ  شده است و با  زور و نیرنگ و فریبکاری دارد ملت بلوچ را  نابود میکند  تا سر زمینش را صاحب شود و صاحبان اصلی این  سر زمین  را تبدیل به  بردگان و حلقه به گوشان و پادو های خود کند و به  این دلیل توانسته است  بمدت هشاتد و هفت ساال  به این تجاوز خود ادامه دهد که ملت بلوچ غافل از این حقیقت بزرگ بوده است که او خود یک ملت است و صاحب این سرزمین است که نامش بلوچستان است و از سوی ملت فارس مورد تجاوز قرار گرفته است.
            ملت بلوچ  چون ارزش و اهمیت وطن خود  را ندانسته و هنوز هم  نمی داند  دشمن  از این نا گاهی او استفاده کرده  و سر زمینش را به تدریج  تقسیم در تقسیم کرده است  و با این تقسیمات خود  ملت بزرگ  بلوچ را  تبدیل به واحد های کوچک و کوچکتر کرده و ضعیف و نا توان نموده است  و این ملت نا آگاه از حقوق خدادادی خود  حالا مجبور شده است که در وطن خود  سر بزیرانه و چاپلوسانه زندگی کند و دست  به عصا  راه  رود  تا مورد تعرض دشمن  زورگو قرار نگیرد و لذا مجبور شده است که بهمین زندگی محکومانه رضایت دهد و برای پنهان کردن  ضعف و تا توانی خود دلش را  اصطلاحا به زندگی مسالمت آمییز خوش کرده است  در حالیکه می بیند دشمن در مقابل خواسته های قانونی و اساسی او  با قوه قهریه عمل میکند و به روش های  انسانی و مسالمت آمیز هیچ اعتقادی ندارد.
          ملت بلوچ برای نجات از این وضع اسفبار باید به اهمیت خاک و وطن خود پی ببرد  و برای بیرون کردن دشمن  از سر زمین  خود لازم است که مهر و محبت وطن را که  در همه جای دنیا بنام مادر شناخته میشود در خود زنده کند  و دیدن اجانب را در سرزمین خود بی احترامی به مادر خود تلقی کند  و نسبت به این قضیه باید بیش از حد  حساس شود  و هر فردی از قوم فارس را در شرایط فعلی  در سر زمین خود  در هر لباس و هر  پست و سمتی که باشد به شکل یک دشمن به بییند  در این صورت به  آن  مقدار از آگاهی خواهد رسید  که دیگر با این دشمن قسم خورده خود  همکاری نکند.  وقتی که  مردم بلوچ به منظور نجات خود از این وضع اسفبار  همکاری خود را با فارس ها قطع کنند و به این دشمنان خوش خط و خال خود دیگر  نوکرتم  چارکرتم  نگویند  و بر سر این قضیه  با هم متحد گردند  ملت فارس دیگر قادر به ادامه تجاوز خود در بلوچستان  نخواهد بود  و با مقاومتی که فرزندان غیور و جان بر کف ملت بلوچ در نهضت عدالت بلوچستان و سازمان مسلح جیش العدل از خود نشان میدهند پس  از مدتی  رهائی از ظلم دشمن به شکل خود مختاری محقق خواهد شد.  شعار فعلی ملت بلوچ تا پایان سال جاری 1394 هجری شمسی  خودمختاری است و این خواسته  اگر  تا پایان این ضرب الاجل مورد توجه قرار نگرفت این شعار تبدیل به استقلال و جدائی کامل از این دشمن متجاوز و بی منطق خواهد شد.  هر ملتی که به دین و سر زمین خود اهمیت دهد و به خاطر آن فداکاری و صرف وقت  نماید از ظلم ظامان نجات پیدا خواهد کرد و در دنیا و آخرت سعادتمند خواهد شد. مردم  بلوچ  برای نجات خود از این وضع خفت بار  چاره ای ندارند جز اینکه مهر دین و مهر سر زمین را  تا به  آن حد در دل خود زنده کند که وجود دشمن را بیش از این  در سرزمین خود تحمل نکنند و تنها در این صورت است که  به  امنیت و عزت و سر بلندی خواهند رسید.
زنده باد خودمختاری همه ملیت های تحت ستم  در داخل  جغرافیای ایران.
با احترام به همه،
محمد آرمیان

دبیر کل :  نهضت عدالت بلوچستان ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر