۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

انتخاب نام های بلوچی بجای نام های فارسی و عربی

بنام  الله مقتدر
جای گزینی اسامی زیبای بلوچی بجای اسامی فارسی و عربی
          ما همه مان بعلت نا آگاهی و نه دانستن  اهمیت هویت ملی و اصالت خدادادی خود تحت تاثیر فرهنگ  اجانب  مرتکب یک اشتباه خیلی بزرگ  شده ایم  و آن گذاشتن اسامی غیر بلوچی  بر روی فرزندان  مان بوده  است.  اما بخاطر اینکه نا اگاه  از اهمیت این قضیه مهم بوده ایم  قابل ملامت نیستیم  چون در نا آگاهی هر اشتباه  دیگری هم ممکن است صورت گیرد ولی وقتی که  متوجه اشتباه خود می شویم  خیلی اهمیت دارد که هر چه زودتر  رفع اشتباه  کنیم تا بی هویت باقی نمانیم.  اسامی فارسی  و عربی ذیل  را  بطور نا آگاهانه  بر روی فرزندان مان گذاشته ایم و با  این کار  یک  پای هویت و شناخت  ملی  خود  را ندانسته  شکسته ایم چون با داشتن این نام های غیر خودی هیچ کسی نه میداند که ما بلوچ هستیم و از خود یک هویت اصیل و تاریخی داریم.  حالا که متوجه این اشتباه  شده ایم خیلی لازم،  مفید و عاقلانه است  که به ترمیم و اصلاح  آن به پردازیم  یعنی بجای این اسامی فارسی و عربی، همین حالا اسامی بلوچی بر روی خود و فرزندان  مان بگذاریم.
          اسامی عربی مردانه  که  بر روی  فرزندان خود گذاشته ایم  تعدادی از آن به این قرار است:
 سعد ، فیصل، فهد، صقر، جمال، جاسم، قاسم، حمد، حمزه، زاید، راشد، نهیان، مکتوم، ولید، اسامه، نعمان، جابر، جبّار، ادریس، سدیس، اویس، انس، ناصر، منصور، سعید، محسن، محمود، نایف،  حمدان، حزیفه، ابوبکر، علی، عمر، عثمان، عمیر، طلحه، زبیر،  عمران، قابوس، حامد، طیب، نعمت، نبیل، سمیر، یاسر،  جواد، مجتبی، محدث، مصیّب، ماجد، عابد، زاهد، صالح، صابر، مغیره، منذر و تعدادی دیگر که شما می توانید پیدا کنید...
          اسامی زنانه عربی مانند اینها:
حمیده، راشده، صفیه، زبیده، رابعه، ساجده، عابده، ماجده، صائمه، مرضیه، عاصمه، آنسه، نسیمه،  مستبشره،  محدثه، زینب، زینت، زهرا،  ماریا،  شیما،  زلیخا، فوزیه، ثریا، ریحانه، حنانه، راحله، صابره، کریمه، خیر النساء، نورالنساء، مهر النساء، زیب النساء،  حسنی، نبیله، نعیمه، حفیظه، حلیمه، منیره، حوریه، سمیرا، سلمه، سعدیه، رقیه، ذکیه، نجمه، مهدیه، صبیحه و تعداد زیادی  دیگر... که مردم بلوچ  بجای اسامی بلوچی  بر روی دختران خود گذاشته اند و سبب شده اند که هویت ملی و خدادای شان پنهان گردد.
          لازم به ذکر است که اینها اسامی بسیار نیک و خوب و قابل احترام  هستند ولی متعلق به ملت عرب هستند و ما مردم بلوچ هم اسامی بسیار خوب و زیبای ملی خود را داریم که با آن  هویت خدادادی  خودمان آشکار میگردد و با استفاده از  نام های بلوچی شناخته می شویم که بلوچ هستیم و خود مانند اعراب و مانند فارسها و مانند دیگر ملت های زنده   یک ملت هستیم  و در این صورت  در شکم ملتی دیگر ناپدید نمی شویم.  همان طوری که عرب ها و فارس ها و هر ملت دیگری  به حفظ نام های ملی خود  پای بند است و افتخار میکند ما هم باید پای بند نام های  ملی خود شویم و به آن  احترام بگذاریم  و افتخار کنیم تا بعنوان یک ملت شناخته شویم. با واضح شدن این حقیقت پر اهمیت،  از همین امروز تصمیم جدی و قاطع بگیریم که برای خود و فرزندان مان  از اسامی بسیار قشنگ  بلوچی در ذیل استفاده کنیم و بدین ترتیب قدم بقدم به بازسازی هویت ملی خود به  پردازیم  و با این کار خیلی زود بعنوان یک ملت تاریخ دار در سطح جهان مطرح خواهیم شد و از هضم شدن در شکم ملیت  های دیگر محفوظ خواهیم  ماند.  این کاری است که متعلق به  خودمان است و هیچ کس دیگری  نمی تواند آن را برای ما انجام دهد پس این خود ما هستیم که در این مورد کوتاهی و سهل انگاری نکنیم، بلکه بر عکس خیلی جدی باشیم.
اسامی مردانه  بلوچی:
مهیم، مهراب،  میران، میرو، میّا،  میداد، میار،  مولا داد، مولا بکش،  کریم بکش،  هُدا بکش،  الله بکش،  واهد بکش،  محمد بکش، نبی بکش، مراد بکش،  کادربکش،  محمد،  درمحمد،  نور محمد،  شپی محمد، پتی محمد، گل محمد، بیک محمد، نظر محمد، لال محمد،  نیک محمد، دین محمد، دوست محمد،  ولی محمد، تاج محمد،  جانمحمد،  هانمحمد،  داد محمد، دادکریم، کریمداد  شیرو،  شیرمحمد،  شیران، نواب،  مُرید، مراد،  شی مرید، شاهو، شهسوار،  شه ملک، نواز،  شهنواز، شهگل، گل شاه، گلمیر،  گُلپل، دلپُل،  شهمیر،  شهکرم، شهمراد، دلمراد،  هُدا مراد، هُدا یار، الهیار، الله نزر،  دلجان، گلجان، گٌلمیر، دادین،  داد جان، میرداد، گُلداد، شهداد، دادشاه،  شیهک، شاهو،  نودبندک،  شنبه، دوشنبه، چارشنبه، پنچ شنبه،  جُمه،  جمّا،  جان بیک، ملک بیک، محمد بیک،  گزابیک، میربیک،  گل بیک، شهبیک، گلهان،  دل وش، وژدل، رحمدل، درویش،  دلبود، دلدار، دلاور،  دیدگ، بهادر،  درّا،  رهمت، هاشم، چراگ، سیدی، سوبان، هوبیار،  مزار،  بیبگر، همَّل،  چاکر، گوهرام، جیهند،  گمشاد، دلشاد، اُمیت، اُمیتان، جنگیان، هیات، هیاتان، هیبت، هیبتان، کامهان،  سبزل، سپَر، گلمیر، پردل،  سنگور، شهدُر،  براهُندگ،  بالاچ،  باهوت،  بوهیر، باران،  میرو،  آدینگ، دوستین، پهره دین،  اله داد،  دادالله، داهُدا، هُدا دات، آدم،  ابدی،  میر ابدی، میر دوست،  کریچ، گزّی، گنگزار، ساکم، سکیداد، ساهبداد، الم، الم هان،  دریهان، سیاه هان، میرهان، دُرهان، ایدو،  آسا،  نَمُرد، پسُند، شکر، زَبَر،  مینگل،  بُلّو، پکیر،  شریپ،  کُندل، رگام، جودا، دودا،  بُلگاک، رودین، برکت،  برکت هان، بولاک، گنگو، نتّو و اسامی دیگر که شما می توانید پیدا کنید.
اسامی وزین و  زیبای زنانه بلوچی:
 مه بی بی،  دُربی بی،  جان بی بی، نور بی بی، مهر بی بی، مراد بی بی،  نازبی بی، گل بی بی، هات بی بی،  زر بی بی، شه بی بی،  گنج ملک، سد گنج،  گنج هاتون، ناز هاتون، ماه هاتون،  زر هاتون، روز هاتون،  زرگل،  دُرهاتون، ملوک،   ملک هاتون، تلی هاتون، میرم هاتون،  جنت هاتون،  مهبانو، مهدیم، مهگونگ،  سنگین،  ماهپری،  زرناز، گلناز،  زرگل،  دُرناز، دُرین، دُری ملک،   دُرگل، جان گل، شرپناز،  شه ناز، مه ناز، ماهَل،  ماهکان، مهتاپ،  مَهگُل،  سَدو، شَرو،   شَدری،  سمّو، مورتی، مهلب، واهگ  (آرزو) ، رُژنا (روشنائی)، چمروک (نور چشم) ، کپوت، شاتُل، هانُل، هانی،  هیری، هیرناز، پری ناز، توتان،  توت ملک  و غیره ....
 توضیح:  هدف از این کار زنده کردن هویت  در حال احتضار ملت بلوچ است و هیچ مخالفتی با اسامی عربی نیست و بخصوص چهار اسم عربی که متعلق به چهار شخصیت ممتاز اسلام ، خلفای راشدین هستند چه  نیکوست که مورد استفاده قرار گیرند تا هویت اسلامی مان هم بر قرار بماند ولی استفاده  از نام های ملی خودمان کمک به زنده کردن هویت خدادادی خودمان خواهد کرد و این یک نیاز مبرم  است  و هیچ منع شرعی و اسلامی ندارد.  به منظور جلوگیری از نابودی هویت خدادادی مان به تغییر نام های غیر بلوچی  با جدیت خاصی  اقدام خواهیم کرد. زنده باد اسلام، زنده باد هویت ملت بلوچ و زنده باد عدالت و خود مختاری ملت بلوچ در بلوچستان تحت ستم.
آحترامات قلبی  ام  را به  پذیرید،
محمد آرمیان
دبیر کل : نهضت عدالت بلوچستان ایران
بتاریخ: 10/ شهریور ماه/ 1359  شمسی
مطابق با: 31/ اوت / 2016 میلادی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر