۱۳۹۵ مرداد ۲۴, یکشنبه

اهمیت اسامی ملی در تشخیص هویت یک ملت

بنام الله مقتدر
اهمیت اسامی ملی در زنده  نگهداشتن هویت یک  ملت
          بجز از ملت بلوچ  همه ملت های دیگر  در تمام دنیا  اهمیت اسامی ملی خود  را میدانند و بطور جدی  به  حفظ آن  پایبند هستند تا ملیت شان مورد شناسائی قرار بکیرد.  آما  خیلی از بلوچ ها از سر ناگاهی  و بی توجهی  نسبت  به هویت خدادادی خود  اسامی ذیل را که متعلق به ملت  فارس و غالبا مجوسی هستند بر روی فرزندان خود گذاشته اند و ندانسته  چه اشتباه بزرگی کرده اند:
اسامی مردانه فارسی:
  خسرو،  پرویز، بیژن، بامشاد، بامداد،  رامتین، مهرداد،  رامین،  روزبه،  رها،  نیما،  مانی،  نادر،  ارژنگ، ساسان، پیمان، سامان،  ایرج،  آرش، تورج،  اردشیر، کورش، داریوش، اسکندر، جمشید،  بهروز، یهزاد، بهنام، فرشید، فریدون،  فرزاد، فرامرز، فرحان، فردین، فریبرز، فرهاد، کیوان، کامبیز،  کاووس، کسری، کامران، بابک،  سام، سیروس، سیاوش،  بنیامین، دانیال، شهاب،  شهرام  و بعضی دیگر...
اسامی زنانه غیر بلوچی:
اینها  اسامی زنانه فارسی و اغلب مجوسی هستند  که بعضی از بلوچ ها بدون توجه به هویت خدادادی خود بر روی دختران خود گذاشته اند:  منیژه، ژاله، سوسن، سودابه، سوزان،  پروانه، سهیلا، سیلا، شیلا،  ناهید، بهناز،  سحر، پروین، فیروزه، فرشته، فرزانه،  نازنین، ستاره، سیما، سارا، مینو، مینا، الناز، الیا،  الهه، الهام،  افسون،  گیتی،  سارینا، غزال، ماریا، مجبوبه، کوکب، مهین، شهین، شیرین،  شهناز، مهری، مژگان، مژده، مهسا، ملوس،  مه پاره، مه جبین،  میترا،  تهمینه، پوران، توران، ترانه، رویا، آرزو، عسل، عشرت، فریبا، زیبا، ارغوان،  آزاده، فرح،  فرحناز، فریال، فی فی، فاخته، فریده، فرزانه، پریسا و بسیاری دیگر.  با انتخاب این اسامی اشتباه بزرگی صورت گرفته است و اصرار  بر گذاشتن این اسامی اشتباهی بزرگتر است.
یک بلوچ به منظور حفظ ملیت خود باید از اسامی ذیل استفاده کند:
اسامی مردانه  بلوچی:
مهیم، مهراب،  میران، میرو، میّا،  میداد،  مولا داد، مولا بکش،  کریم بکش،  هُدا بکش،  الله بکش،  واحد بکش،  محمد بکش، نبی بکش، کادربکش،  محمد،  درمحمد،  نور محمد،  شپی محمد، پتی محمد، گل محمد، بیک محمد، نظر محمد، نواب،  نیک محمد، دین محمد، دوست محمد،  ولی محمد، تاج محمد،  جانمحمد،  هانمحمد،  داد محمد، دادکریم، کریمداد  شیرو،  شیرمحمد،  شیران، مرید، مراد، مراد بکش،  شی مرید، شاهو، شهسوار،  شه ملک، نواز،  شهنواز، شهباز،  شهگل، گل شاه، گلمیر،  گُلپل، دلپُل،  شهمیر،  شهکرم، شهمراد،  شهداد، دادشاه،  شیهک، نودبندک، مسکان، شوهاز، رهچار،  شنبه، دوشنبه، چارشنبه، پنچ شنبه،  جُمه،  جمّا،  جان بیک، ملک بیک، محمد بیک،  گزابیک، گل بیک، گلهان، شهبیک، دل وش، وژدل،  دلدوست، دلمراد، دلبود، دلدار، دلاور،  دیدگ، بهادر،  درّا،  رهمت، هاشم، چراگ، سیدی، سرپراز، سومار، سوالی،  دینار، مزار، ارمان،  پازُل، بیبگر،  چاکر، گوهرام، جیهند،  گمشاد، دلشاد، امیتان، جنگیان، هیاتان، هیبتان،  سبزل، سپَر،  سنگور،  براهُندگ،  بالاچ،  باهوت،  بوهیر، میرو،  واجو، میار، آدینگ، دوستین، پهره دین،  اله داد،  دادالله، داهُدا، هُدا دات، آدم،  اُمیت، پولات،  ابدی،  میر ابدی، میر دوست، کریچ، گزّی،  ساکم، سکیداد، ساهبداد، دریهان، سیاه هان، میرهان، ساهب هان، دُرهان، درجان، دلگوش،  ایدو و غیره....  نام هائی به این زیبائی.
اسامی زنانه بلوچی:
مه بی بی،  دُربی بی،  جان بی بی، نور بی بی، مهر بی بی، مراد بی بی،  نازبی بی، گل بی بی، هات بی بی، دُری، دُری ملک، دُر دانگ، بُلور،  گنج ملک، سد گنج،  گنج هاتون، ناز هاتون، ماه هاتون،  زر هاتون، روز هاتون،  زرگل،  دُرهاتون، ملک هاتون، تلی هاتون، میرم هاتون،  جنت هاتون، زینت هاتون،  مهبانو، مهدیم، مهگونگ،  سنگین،  ماهپری،  زرناز، زرگل،  دُرناز،  ماهکان، مهتاپ،  مهگُل، مهرنگ،  سدو، شرو،  شنکو، ازگند،  پورچینک،  شدری،  سمّو، مورتی، مهلب، واهگ  (آرزو) ، رُژنا (روشنائی)، چمروک (نور چشم) ، کپوت، شاتُل، هانُل، هانی  و غیره ....
توجه:
با شنیدن این اسامی بطور مثال:  منوچهر، ایرج، مهرداد، فریبرز، فرزاد و یا  فریبا، فرح، پروانه، پریسا، سهیلا، منیژه، الهام، الهه  بلا درنگ  یک شخص فارسی و غیر بلوچ در ذهن تداعی میشود و نشان دهنده هویت ملت فارس است. اما بطور مثال این اسامی را اگر بشنویم: شهبیک، شهمراد، مهیم، درّا، درمحمد، دادکریم،  بالاچ، دوشنبه،  آدینگ،  یا  ناز بی بی، گل بی بی،  ملک هاتون، شدری، سد گنج، مهدیم ، مهتاپ، واهگ ، مهگُل   بلا فاصله  یک شخص از ملت بلوچ در ذهن تداعی میشود. پس انتخاب اسامی ملی در تشخیص هویت اصیل یک ملت نقشی اساسی دارد.  بجز از ملت بلوچ تمام ملیت های دیگر پای بند این امر مهم هستند و ما مردم بلوچ به چه دلیل نیستیم؟ همین امروز تصمیم بگیرید یکی از نام های بلوچی را شخصا  انتخاب کرده  بر روی خود و فرزندان خود بگذارید تا به زنده  نگهداشتن  هویت خود کمک کرده باشید.
          انتخاب اسامی مردانه و زنانه  غیر بلوچی  بر روی فرزندان خود هویت اصیل و خدا دادی ما را محو و یک هویت اجنبی و غالبا  مجوسی را بر ملت  ما  مسلط و پذیرا  کرده است.   تسلط  فرهنگ  فارسی  به مدت بیش از هشتاد سال بر فرهنگ اصیل مان  سبب  بیزاری  و بی توجهی  مردم  ما  نسبت  به انتخاب اسامی ملی خود  و گرایشی  نا خود آگاهانه  و غیر محسوس نسبت به  انتخاب اسامی اجنبی کرده  است.  انتخاب اسامی اجنبی ضربه  ای  کاری است که خود مان  ندانسته  بر هویت اصیل خود وارد کرده ایم. این دیگر کار دشمن نیست  بلکه  باز هم  بعلت نادانی از ماست که بر ماست. برای جبران این نقیصه خیلی بزرگ و جلوگیری  از محو هویت خود  لازم است که هر چه زودتر بخود آئیم و با گذاشتن  اسامی ملی خود بر روی فرزندان  مان  نسبت به زنده کردن هویت خدادادی خود که  در حال نابودی است بطور جدی اقدام نمائیم و اسامی فارسی و مجوسی و اسامی عربی را که  بطور  نا آگاهانه  بر خود گذاشته  ایم  از روی خود و فرزندان مان برداریم  و بجای آن اسامی خالص و ناب  بلوچی بگذاریم  تا همه بدانند که بلوچ هستیم و بلوچ یک ملت است و دارای  ویژگی های ملی خویش است.  این یک  اقدام  کم زحمت  و در عین حال بسیار مهم است  و هیچ گونه  خطر و ضرر و هزینه ای  در بر ندارد که از اقدام به آن بترسیم   و تمام  بن مایه آن  مقداری  آگاهی، علاقه، شعور و  دلبستگی به هویت خدادادی خویش است. اگر قادر به انجام این عمل  بی خطر و بی هزینه هم  نباشیم بدانیم که  سخت نادان و خودباخته ایم  چون  نسبت به هویت اصیل  و خدادادی خود اهمیتی قایل نیستیم و ندانسته  شیفته ی هویت اجانب شده ایم  در این صورت  نابودی مان امری حتمی خواهد بود و با محو هویت خدادادی مان  اجانب مسلط بر ما،  سر زمین مان را برای همیشه تصرف خواهند کرد و ما در وطن خود تا ابد  نوکر و چاکر بیگانه ها  باقی خواهیم ماند. آیا پس  از روشن شدن این حقیقت  بزرگ و پُر اهمیت  باز هم  نسبت به ویژگی های ملی خود بی تفاوت می مانیم و راضی هستیم که  در سر زمین خود برای همیشه  بصورت ملتی بی هویت  تحت جبر و ستم  ملت فارس  مانند امروز  زندگی غلامانه و ذلت آمیزی را بسرکنیم؟؟؟!  خود باوری سبب استحکام هویت  خدادادی و بنیه ملی مان میشود و خوشبختی مان بطور جدی  وابسته به حفظ هویت ملی مان است  پس  در این مورد باید جدی و هر چه جدی تر باشیم.
محمد آرمیان
دبیر کل:  نهضت عدالت بلوچستان ایران
بتاریخ: 24/ مرداد ماه/ 1395 شمسی

مطابق با : 14/اوت/ 2016 میلادی     

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر