۱۳۹۵ شهریور ۷, یکشنبه

سخنی بی ضرر و پر منفعت برای ملت بلوچ

بنام الله مقتدر
سخنی بی ضرر و بی خطر با ملت بلوچ
          متوجه  باشیم که  ما یک ملت بتمام معنی محکوم هستیم  و اینک  بر لبه پرتگاه  نابودی قرار گرفته ایم. بیشترین علل این محکومیت در درون  خودمان قرار دارد و ما متاسفانه  نسبت به آن بی توجه و بی تفاوت هستیم. ما بعلت اهمیت ندادن  به هویت اصیل مان بطور نا آگاه شیفته فرهنگ  اجانب  شده ایم  و بتدریج داریم در هویت انها هضم و نابود میشویم و خبر نداریم  و بی توجه ماندن به این قضیه یک کارثه بزرگ و جبران ناپذیز خواهد بود. لذا باید بطور جدی هر چه زودتر  تصمیم بگیریم  که از این مصیبت بزرگ ، مصیبت نابودی یک ملت، ملیت خودمان، ملیت بلوچ جلوگیری کنیم.
          برای زنده نگهداشتن ملیت مان سه چیز از اهمیت بالائی برخوردار هستند: 1- زبان  مادری 2- لباس ملی  3- اسامی ملی.  نسبت به این سه مورد باید خیلی حساس باشیم و به صورت فردی و جدی  به آن عمل نمائیم. برای حفظ و زنده کردن این سه مورد لازم نیست ما از جای دیگری منتظر کمک باشیم چون کاری است که  فقط ما خودمان باید انجام دهیم.  لباس ملی خودمان را در همه جا با افتخار به پوشیم و از پوشیدن لباس فارسی، فرنگی و عربی خود داری کنیم. اسامی مردانه و زنانه بلوچی را که بنده  لیستی آز آن را تهیه کرده و در وبلاگ وتواجهی ارائه داده بودم  انتخاب کرده  بر خود و فرزندان مان بگذاریم و به آن افتخار نمائیم و از گذاشتن اسامی فارسی و عربی پرهیز نمائیم چون ما فارس و عرب نیستیم بلکه بلوچیم و هویت خاص خود را داریم  چرا خود را به رنگ فارس ها  و عربها و اروپائیان  در بیاریم و آنچه را که خود داریم کنار بگذاریم!؟ این یک انحراف غیر محسوس است که ما به آن عادت کرده ایم  و با  نابود کردن هویت مان ندانسته مرتکب  ظلم بزرگی در حق خودمان شده  ایم. بیائید بر این انحراف و اشتباه مان پا فشاری نکنیم و بخود آئیم و خودمان را بعنوان یک ملت باور کنیم  و تنها در این صورت است که سرزمین مان بلوچستان به نام ملت بلوچ محفوظ خواهد ماند. در غیر این صورت  نام سر زمین مان را هم حذف  و خودمان را اگر بخواهیم صاحب حق و خودمختار و با عزت زندگی کنیم  دربدر خواهند کرد و آنچه که برای مان باقی خواهد ماند یک زندگی محکومانه، نوکر مآبانه و خفت بار خواهد بود. امیدوارم که عمل کردن بر این سه مورد مهم کار زیاد مشکلی  نباشد و از همین امروز بطور جدی تصمیم بگیریم که از ویژگی های ملی خود پاسداری کنیم.
احترامات قلبی ام را بپذیرید،
محمد آرمیان
دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایران
بتاریخ:  7/ شهریور ماه / 1359 شمسی

مطابق با : 28/ اوت / 2016 میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر