۱۳۹۳ آذر ۱۱, سه‌شنبه

فضیلت و فایده کلمه "استغفر الله"بنام الله مقتدر

کلمه " استغفرالله"  فضیلت و فایده آن
بقلم : محمد آرمیان

        الله  بی نهایت  مقتدر است. او خالق تمامی این کائنات لایتناهی و عالم هستی است. هر چه هست با اراده او متعال بوجود آمده است و با اراده او موجود است وگر نه نابود است. الله انسان را افضل و اشرف تمامی مخلوقات قرار داد و باو توانائی داد که همه این مخلوقات را مورد استفاده خود قرار دهد و در مقابل اینهمه نعمت  شکر خالقش را بجا آورد او را بشناسد و  از احکامش اطاعت نماید. فرشته ها فقط میتوانند کار نیک انجام دهند و توان انجام کار بد و فساد را ندارند ولی انسان هم توان انجام کار نیک را که مستحق ثواب  است و هم توان انجام کار بد را دارد که مستحق غذاب است  و برای انجام کار نیک یا بد مختار است. الله به انسان امر فرموده است که عمل صالح یا کار نیک انجام دهد تا مشمول نعمت های نا محدود او متعال گردد و عمل طالح یا کار بد ندهد که گناهکار شده و مشمول عذاب نا محدود میگردد.

        غیر از انبیاء که معصوم هستند همه انسانهای دیگر خواهی نخواهی مرتکب گناه میشوند. انسان از راههای گوناگونی مرتکب گناه میشود: از راه چشم، از راه گوش، از راه زبان، از راه دست و پا و از راه  فکر و ظن و گمان. انسانها بطور روزمره از طریق همین راه های فوق الذکر مرتکب گناه میشوند.  خداوند رحمان و  رحیم و مهربان که انسان را خیلی دوست دارد از راه کرم فرصتی به انسان داده است که گناهانش را پاک کند. وسیله پاک کردن گناهان کلمه " استغفرالله " است و کاری بسیار آسان است. انسان مرتکب هر کناهی که شد باید بلا فاصله پشیمان شود و از ته دل بگوید "استغفرالله"  و برای مدتی آنرا ورد زبان نماید گناهش از دفتر اعمال او پاک میشود. هر گناهی که انسان انجام میدهد یک نقطه سیاه بر قلبش گذاشته میشود. اگر انسان مرتبا  گناه کند و بلا فاصله  با استغفار آنها  را پاک نکند پس از مدتی تمام قلبش سیاه میشود و چنین افرادی برای تشخیص حق و باطل دچار مشکل میشوند حق را بشکل باطل  و باطل را بشکل حق می بینند و در گمراهی باقی میمانند و سر انجام مستوجب عذاب شدید الهی میگردند و برای همیشه در جهنم و در عذاب خواهند بود.

        پس هرگاه که خواسته یا نخواسته، دانسته یا ندانسته مرتکب گناهی شدیم باید  فورا از قدرت کلمه استغفار استفاده کرده و آن نقطه سیاه را از روی قلب مان  پاک نمائیم تا اعمال نامه مان هم صاف و پاک از گناه بماند.
         فضیلت و فایده " استغفار" : کسانیکه به کثرت " استغفر الله"  را ورد زبان خود میکنند خداوند ذهن آنان را خالی از پریشانی و خالی از غم میکند. دعا های کسی که بکثرت  " استغفرالله " را میخواند همه قبول میشود و این نعمت بزرگی است که دعاهای انسان در بارگاه الهی قبول گردد این به این معناست که همه مشکلات انسان بوسیله این کلمه بسیار آسان  حل میگیرد و انسان محتاج انسانهای دیگر نمیشود.


        در این رابطه حضرت امام احمد حنبل واقعه ای از وقایع زندگی خود چنین بیان کرده است او میگوید: به  دمشق رفتم در آنجا کسی را نمی شناختم. شب بود برای ادای نماز عشاء وارد مسجدی شدم. پس از اتمام نماز همه نمازگزاران از مسجد بیرون رفتند امام مانده بود وخادم مسجد. به امام مسجد سلام کردم و گفتم که من یک مسافرم و در این شهر کسی را نمی شناسم اجازه بدهید که  من شب را در مسجد بگزرانم.  امام گفت ما شما را نمی شناسیم و اجازه ماندن در مسجد را بشما نمیدهیم. مرا از مسجد بیرون کردند درب مسجد را بستند و رفتند. من تنها ماندم و مقداری دم درب مسجد نشستم. کمی دور تر یک نفر که دکان نانوائی داشت مرا دید و بطرف من آمد. از من پرسید چرا اینجا نشسته ام گفتم مسافرم کسی را نمی شناسم و جائی برای ماندن ندارم. این مرد نان پز گفت با من بیا.  مرا  به منزل خود که در کنار دکان نانوائی اش بود برد در اطاقی نشاند و مشغول خدمت من شد. نان و آب و رختخواب و غیره میآورد. من این شخص را به دقت زیر نظر گرفتم دیدم که مرتبا دارد میگوید " استغفرالله، استغفرالله ".  من پس از فراغت خدماتش از او پرسیدم که تو همه اش داری میگی استغفرالله، استغفرالله آیا  فایده و خیری هم از این کلمه دیده ای؟ گفت بله این کلمه زندگی مرا خیلی راحت کرده است من هر دعائی که کرده ام به برکت همین کلمه  الله متعال  قبول کرده است فقط یک دعایم تا بحال قبول نشده است. دعای قبول نشده ام این است که مدت هاست  تقاضا کرده ام خدایا یک بار هم که شده است  دیدار امام احمد حنبل (رح)  را نصیبم کن فقط همین یک دعایم هنوز قبول نشده است. امام احمد حنبل رحمه الله به ایشان می گوید  که الله این دعایت را هم قبول کرده است. من احمد حنبل هستم.  

۱ نظر:

  1. جالب بود ولی داستان امام احمد منابع قابل اطمینانی ندارد اما در فضایل استغفار هیچ تردیدی وجود ندارد.
    درضمن نگارشتان نیز از زیبایی خاصی برخودار بود.

    پاسخحذف