۱۳۹۵ مرداد ۲, شنبه

الله بر انجام هر کاری قادر است

بنام الله مقتدر
ان الله علی کل شی ء قدیر
          خداوند این علم هستی را آفرید و امر خود را بر آن نافذ کرد.  او می تواند این عالم هستی را در طرفة العینی  نا بود کند و جهانی دیگر در جای آن بیافریند. او بر انجام هر کاری قادر است. ولی مثل اینکه  مشیت بالغه او بر اینست که همین جهان را تا هر زمانی که میخواهد بر قرار نگهدارد و تا  انسان را که مختار در عمل آفریده است بیازماید.  همه مخلوقات  بطور دقیق تابع امر الهی هستند و سر موئی قادر به تمرد نیستند بجز از انسان که مختار است  اطاعت امر بکند یا نکند.  همه مخلوقات از بین میروند به جز از انسان که از مکانی به مکانی و از دنیائی به دینائی دیگر منتقل میشود. انسان پس از تکمیل زندگی خود در این دنیای مادی چه بخواهد چه نخواهد  به دنیای معنوی یا دنیای پس از مرگ منتقل میشود تا مزد عملکردش  در این دنیا  را در آن دنیا بگیرد. دو فرشته  بنام کرام الکاتبین همیشه به همراه انسان هستند که  همه  اعمال انسان را از ریز و درشت نوشته و در اعمال نامه او به ثبت میرسانند.  هر ذره از نیکی یا بدی را که انسان  در این دنیا انجام داده است در آن دنیا باو نشان میدهند و بر اساس عملکرد خودش  به بهشت و یا به  جهنم میرود یعنی بدون کمترین ظلمی عدالت در حق او اجراء می گردد.  هم اعمال  نیک و هم  اعمال  بد  در قرآن  تصریح شده اند  به قرآن مراجعه کنیم و از آنها با خبر شویم. پس عاقلانه اینست  که  اعمال نیک را که ما را به بهشت می برند انجام دهیم  و از اعمال بد که  سبب رفتن  به جهنم می شوند  به پرهیزیم. متوجه باشیم که مرگ به زودی و بی خبر می آید و ما با تمام این حقایقی که به آن اشاره شد  روبرو خواهیم شد. چه خوبست که متوجه این موضوع باشیم  و از غفلت و سر مستی و بوالهوسی و دنیا پرستی  بدر آئیم  و این حقایق را مثل بعضی ها خرافات نه پنداریم  که زندگی ابدی مان به  بطور جبران ناپذیری به خطر خواهد افتاد و پیشمانی مان پس از روبرو شدن با حقایق دیگر سودی نخواهد داشت.  بدانید که الله بر انجام هر کاری قادر است و سعادت ابدی ما در گرو انجام  اوامر او متعال می باشد.  و ما علینا الا البلاغ.
محمد آرمیان
دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایران
سوم  مرداد ماه  1359 شمسی

مطابق با  24/ جولای  2016 میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر