۱۳۹۴ مهر ۲۲, چهارشنبه

ما با هیچ فرد، حزب و سازمانی دشمنی نداریم


بنام الله مقتدر
ما با هیچ کسی دشمنی نداریم
برادری بنام اکبری در یک کامنت پرسیده بود که شما با  ایران دشمنی دارید یا با نظام آخوندی؟
اعلام میکنیم که ما با هیچ کسی ، با هیچ ملیت و یا  هیچ حزبی دشمنی نداریم  فقط با آن جناح هائی مخالفت داریم که با ما دشمنی میکنند و قصد نابودی ملت و هویت خدادادی ما را دارند و میخواهند سرزمین مان را از دست مان بگیرند و تمام حقوق خدادادی و انسانی مان را  از ما سلب نمایند و فقط در حال رفع ظلم از سر خود هستیم.
هر فرد، حزب،  سازمان و یا نظامی در هر زمان و تحت هر نامی که در ایران  بقدرت برسد  و منکر حقوق اساسی و انسانی مان باشد ما با آن مخالفت خواهیم کرد و تا بطور کامل رفع ظلم نشود این مخالفت مان نسل اندر نسل ادامه پیدا خواهد کرد.
در شرایط فعلی ما مخالف نظام جهموری اسلامی هستیم و نه دشمن آن،  بلکه این همین نظام است که با ما سر دشمنی دارد و میخواهد فرهنگ و هویت خدادادای و مذهب مان را نابود کند و سر زمین مان را دربست تحویل بگیرد و با پایمال کردن  کرامت انسانی مان،  ما را  بصورت بنده و برده خود در آورد و برای پیشبرد اهداف ضد انسانی خود مورد استفاده قرار دهد و ما بطور طبیعی  با این رفتار نظام مخالف هستیم و میخواهیم بدون مزاحمت مامورین این نظام غیر عادل  در سر زمین خود با عزت و در امنیت و در رفاه  زندگی کنیم.
افرادی در تهران (مرکز ایران)  با تاج حکومت کنند و یا با عمامه  برای ما هیچ  فرقی نمیکند ما خواستار رفتار عدالت آمیز مرکز با خود هستیم و با رفتار غیر عادلانه و غیر انسانی هر کسی تحت هر نامی و در هر زمانی  که باشد مخالفیم و این حق ما و حق تمام ملیت های تحت ستم فعلی در ایران است.  با این سیستم تمامیت خواه فعلی مردم ایران  چه فارس باشند یا غیر فارس  روی سعادت را تا قیامت نخواهند دید. در کشوری که دارای چندین ملت متفاوت است تمامیت خواهی به معنی ظلم یک ملت بر ملیت های دیگر است و تا زمانی که ظلم بجای عدل حاکم بر سرنوشت مجموعه های مختلف انسانی در یک کشور  باشد جنگ و درگیری و کشمکش امری چاره ناپذیر خواهد بود و این وضع تا ابد  مانع سعادت  مردم این مملکت خواهد بود.
چاره کار اینست که کشور چند ملیتی ایران اگر میخواهد بهمین شکل یکپارچه باقی بماند  حتما باید بصورت فدرال اداره بشود و به ملیت های غیر فارس اختیار داده شود که در مناطق خود حق تصمیم گیری داشته باشند و زندگی خود را طبق میل خود و با فرهنگ و آداب و رسوم بومی و خدادادی خود اداره نمایند و این می شود رعایت عدالت همان چیزی که ما خواستار آن هستیم و بخاطر آن داریم مبارزه میکنیم.
پس همه بدانند که ما با هیچ کس و یا حزب و جناحی دشمنی نداریم و همه مبارزات فعلی مان برای رفع دشمنی آنها از سر خویش است و امیدوارم که روزی بیاید که همه مردم ایران حق خوشبخت زیستن را در مناطق خود بدست آورند.
با احترام،
محمد آرمیان
دبیر کل : نهضت عدالت بلوچستان ایران
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر