۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه

توضیح دو مسئله مهم در رابطه با کار نهصت عدالت بلوچستانبنام الله مقتدر
بتاریخ: 25/ اکتبر 2015
توضیح دو مسئله مهم در ارتباط  با کار نهضت عدالت بلوچستان
عرض ادب و سلام بهمه انسانهای نیک و خداجو و عدالت خواه
تقاضا دارم دوستان  لطف کنند موضوع این پُست را با دقت مورد توجه قرار دهند.  شما تا کنون باید متوجه شده باشید  که  ما مشغول انجام یک کار یا بعبارت دیگر یک مبارزه در رابطه با قضیه بلوچ و بلوچستان  در فیسبوک حضور پیدا کرده ایم تا  آنچه را که سبب عقب ماندگی، محرومیت و بدبختی ملت بلوچ شده است بدون کمترین ملاحظه کاری و چشم پوشی از نکات حساس آن، همه چیز را مورد بر رسی قرار داده و مطرح نمائیم تا ملت مان به آنچه که در سرزمینش جریان داشته و دارد آکاه گردد و برای نجات از این وضع ذلت بار و از این  خوش خیالی باطل و غفلت دیرینه بی حاصل  بدر آید و  متحرک گردد.
این زندگی غلامانه که ملت مان گرفتار آن آمده است از سوی الله متعال بر او تحمیل نشده است بلکه علت اصلی اش رفتار غلط  و کردار ضعیقی  است که از بزرگان و سرکردگان این قوم  صادر شده است.  ما برای آگاه کردن ملت تحت ستم مان خود را مجبور می بینیم که  عملکرد ضعیف بزرگان قوم خود را در گذشته  مورد بحث و بر رسی قرار دهیم  تا آن رفتار نادرست  باز هم توسط بزرگان امروزی مان تکرار نشود و عمل تغییر و رهائی از این وضعیت  غیر مطلوب آسان و میسر گردد.
ما با هیچکدام از افرادی که امروز در سر زمین مان  اسم و رسمی دارند  و عملکردشان بر روی ملت مان تاثیر مثبت یا منفی  دارد دشمنی فردی، خصوصی و ذاتی نداریم  و آنها را همچنان بزرگان این قوم میدانیم و متوقع یک رفتار مثبت از آنان هستیم  اما برای ایجاد یک تغییر ناچار هستیم  از رفتار مثبت و مفید شان اعلام  حمایت  و از کردار منفی و ضعیف شان انتقاد و اعلام مخالفت نمائیم و همه این کار فقط برای ایجاد یک تغییر و نجات از ذلت و غلامی و رسیدن به یک زندگی با عزت و خودمختار برای ملت بلوچ در سرزمینش هستیم .  لذا ما رفتار بعضی از علماء و بعضی از سردار زادگان مان را که باد خودپرستی و خود بزرگ بینی در وجود ضعیف و بی خاصیت  شان هنوز هم  خودنمائی میکند برای ایجاد یک تغییر مثبت زیر سئوال می بریم بدون اینکه با شخص آنان کمترین کینه و دشمنی و عنادی داشته باشیم  آنان برای ایجاد یک تغییر اگر آماده شوند مورد احترام ملت مظلوم بلوچ خواهند بود و اگر همچنان خودکامگی کنند و برای اندک منافع شخصی با دشمن همکاری نمایند نه تنها که احترام شان از دل ملت بیرون خواهد رفت بلکه بطور طبیعی منفور ملت خواهند شد  و ما خواستار چنین سرنوشتی برای آنان نیستیم چون افراد ملت مان هستند.
اعلام میکنم که  برای ایجاد یک تغییر مثبت در سرزمین مان مبارزه ما در نهضت عدالت بلوچستان و  سازمان مسلح جیش العدل به اذن الله ادامه خواهد یافت و متوقع هستیم که  همه افراد ملت بلوچ برای رسیدن به عزت و خودمختاری در سرزمین خود دل های شان را پاک نمایند، دست از همکاری با دشمن بردارند و برای پیروزی این هدف مقدس همکار ما شوند.
با تقدیم احترامات قلبی بهمه،
محمد آرمیان

دبیر کل :  نهضت عدالت بلوچستان ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر