۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

حزب و نهضت با هم چه فرقی دارند؟

بنام الله مقتدر
فرق نهضت  با حزب چیست؟
        سلام و درود خالص بر همه مخلصینی که برای ملت دربند و تحت ستم بلوچ دل می سوزانند و برای نجات آن کاری می کنند. هیچ شکی نیست که برای نجات یک ملت محکوم و در بند  نیاز به وحدت افراد آن ملت در امر مبارزه هست.  وقتی که گروه ها و احزاب متعددی  بنام مبارزه و آزادی یک ملت بوجود می آیند معلوم است که هرکدام  از این احزاب منافع خاصی برای خود در نظر دارند که با منافع یک ملت متفاوت است و هر کدام از این بازیگران حزبی با طرح شعارهای عوام فریبانه ای میخواهند عده ای را جذب خود کنند و به قدرت برسند و آنوقت تحت سر پرستی مستکبرین بزرگ جهانی به غارت ملت خود به پردازند. کارنامه همه این افراد حزب ساز در مشاهده ماست که  با حمایت گوسفندان اخر کار که بقدرت رسیده اند تبدیل به چه گرگ های خونخواری شده  آند و با خانواده های شان مدتی را به عیش و عشرت گزرانده اند و ملتی را بخاک سیاه نشانده و مستکبرین بزرگ بین المللی را بر سرنوشت آنها مسلط کرده اند. بطور مثال، هیتلر در آلمان، صدام در عراق، حافط اسد و فرزندش در سوریه، ذولفقار علی بوتو در پاکستان، مجیب الرحمن در بنگلا دیش و عبدالله صالح در یمن، حسنی مبارک در مصر و خیلی های دیگر که از طریق احزاب و فریبکاری به قدرت رسیده و چند ساالی را با خانواده های خود به عیش و عشرت گذرانده اند و آخر کار سرنوشت ملت های شان را بدست مستکبرین جهانی سپرده  و خود مرده و رفته اند.
         تجربه نشان داده است که احزاب متعددی که در یک ملت بوجود می آیند هرکدام برای رسیدن بقدرت با یکدیگر در گیر می شوند  و آن قدرت اجنبی که بر ملت شان مسلط است از اختلاف آنها حد اکثر استفاده را میکند و خیلی راحت در قدرت باقی می ماند و به ظلم و غارتگری خود ادامه میدهد.  این امر تجربه شده ای است که ملت ها و مدعیان امروزی مبارزه باید در نظر داشته باشند وگرنه  تا قیامت آش همان خواهد بود و کاسه همان،  و نجات از ظلم تا ابد ممکن نخواهد شد.
        اما یک نهضت زمانی به وجود می آید که  ظلم و ستم یک دشمن خارجی و یا داخلی بر ملتی تحمیل شود تا به ان حد که دیگر تحمل نشود و آحاد آن ملت تحت ستم،  سنگینی ظلم  را بر خود احساس کنند و بفکر چاره و نجات بیفتند. در یک نهضت هیچ کسی بفکر منفعت شخصی نیست بلکه هر فرد آن فداکارانه و فی سبیل الله برای نجات فرودستان و محرومین و مظلومین جامعه خود  بر می خیزد و همه چیز خود را در این راه  مایه میگذارد  حتی جان عزیزش  را، تا از ملت خود و ملت های تحت ستم دیگر رفع ستم کند.  کاری را که محمد صل الله علیه و سلم و یارانش در سرزمین عرب کردند یک نهضت بود. کاری را که گاندی در هند کرد یک نهضت مردمی بود . کاری را که عمر مختار در لیبی کرد یک نهضت بود. کاری را که  پاتریس لممبا در کنگو کرد یک نهضت بود.  اینها بانی یان نهضت های مردمی بودند و بدون زد و بند  با مستکبرین قدرت مند، ملت های خود را با فداکاری و گذشتن از تمام عیش و عشرت خانوادگی خود به حرکت در آوردند و از چنگال ظالمان و اشغال گران ستمگر  بدر آوردند و به  آزادی رساندند.  اینهائی که ملت های شان را از بند ستمگران خودی و بین المللی نجات داده اند رؤسای احزاب نبوده اند بلکه بانیان فداکار نهضت های مردمی بوده اند. رؤسای احزاب مختلف ملت بلوچ که امروز در لندن خود از یک زندگی پر عیش و عشرت برخورارند هیچ کدام درد ملت را ندارند چون با یک بازی سیاسی فرصت طلبانه  ملت خود را زیر بمباران قرار داده اند و خود  به نوکری و چاکری و دست و پا بوسی هند مشغولند که باز شاید از این طریق بقدرت برسند و بشکلی نوین سردار بشوند و همان ظلم ها و مصیبت های قبلی را بر سر ملت خود تکرار کنند و باز تا ابد  پا بر گُرده ملت بگذارند و شاهانه زندگی کنند  و عده ای دیگر هم دستمال بدست در اطراف صاحبان قدرت در انگلیس و اسرائیل و امریکا  می پلکند که بلکه اینها هم  روزی از این طریق بقدرت برسند و بر میزان عیش و عشرت خانوادگی خود بیفزایند و مانند حامد کرزی خائن  ارتش های سرکوبگر و غارتگر دشمنان انسانیت را بر سر زمین و ملت  خود مسلط نمایند.
        این مطلبی است که بدون ملاحظه  کاری و خود سانسوری بیان شد تا افراد تحت ستم ملت بلوچ از این حقایق تجربه شده آگاه شوند و اگر حقیقتا طالب نجات از محکومیت و رسیدن به عدالت و خود سروری هستند  این موارد  را مدّ نظر داشته باشند.
        پس فرق است بین یک حزب و یک نهضت. اگر وجدان مان زنده و بیدار باشد این فرق را حتما خواهیم دید و راهی را بر می گزنیم که آخرش به رضای الهی منتهی شود. این دنیا با تمام خوشی ها و غم هایش به پایان خواهد رسید و هرکسی نتیجۀ عملکرد این دنیایش را در آن دنیا خواهد دید. یا برای همیشه به بهشت پر نعمت خواهد رفت و یا به جهنم پر زحمت. و ما علینا الا البلاغ.
احتراماتم را بپذیرید،
محمد آرمیان
دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایران
بتاریخ:  بکم / مهر ماه/ 1395 شمسی

مطابق با: 22/ سپتامبر/ 2016  میلادی   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر