۱۳۹۴ بهمن ۲۸, چهارشنبه

جغد ها در گلستان بلوچستان نقش بلبل را بازی میکنند.

بنام الله مقتدر

در گلستان بلوچستان بر سر هر شاخه ای جغدی را نشسته می بینم که ماسک بلبل بر چهره دارند. خدا آخر و عاقبت مردم این سر زمین  را بخیر کناد که دیگر از بلبلان گوشه  گلزار احمدی صدائی بگوش نمیرسد!  چی سبب شد که جغدها جای بلبلان را بگیرند و بجای نوید آزادی و آبادی  پیام  آور نکبت  و بدبختی و بربادی باشند!! اوضاع روز به روز دارد وخیم تر میشود و ما همچنان در خواب و غفلتیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر