۱۳۹۳ مرداد ۲۴, جمعه

مبارزه کار آسانی نیست - بقلم : محمد آرمیان


بنام الله مقتدر
مبارزه کار آسانی نیست.
بقلم : محمد آرمیان
راه مبارزه برای نجات یک ملت محکوم از چنگال حکومتی بسیار شرور کار آسانی نیست. آنهائی که قصد مبارزه دارند باید پوست شان را خیلی کلفت کنند و برای بر خورد با انواع و اقسام موانع و مشکلات گوناگون خود را آماده نمایند.

تجربه نشان میدهد که دشمن ملت بلوچ برای در محکومیت نگه داشتن این ملت از نادانان و خودخواهان و طمعکاران این ملت بیشترین استفاده را از طریق ایجاد اختلاف در میان آنان کرده است و با سیاست " تفرقه بینداز و حکومت کن "  تا کنون بر ما حکومت کرده است. متاسفانه ما چند ماهی است که  گرفتار همین سیاست شوم دشمن شده ایم و دشمن بالاخره  با مهار کردن یک خائن توانست تفرقه ای در وحدت مبارزاتی ملت بلوچ به وجود آورد. شما ملت عزیز قدم بقدم در جریان این فتنه و اختلاف بوجود آمده  قرار خواهید گرفت که چگونه شروع شده است  و چه مراحلی را دارد طی میکند و چگونه خاتمه خواهد یافت. دعا کنید این فتنه هرچه زودتر بر چیده شود وملت ما که امیدوار به نجات بود نا امید نگردد. راه  مبارزه هیچوقت هموار نبوده، حالا هم نیست و در آینده هم نخواهد بود.  نتیجه اینکه مبارزان تنها با قبول مشقات و استقامت و عبور از انواع و اقسام توطئه ها، توهین ها و تهدید ها  و پس دادن امتحان اخلاص خود به پیروزی خواهند رسید و راه میانبر دیگری برای رسیدن به موفقیت نیست. خدایا چنان کن سر انجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر