۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

اگر عدالت را رعایت نکنیم سعادتی در کار نخواهد بود


بنام الله مقتدر
قابل توجه مسئولین محترم نظام

اگر عدالت را رعایت نکنیم
سعادتی در کار نخواهد بود.
 اگرمن خودم، تو خودت،  او مسئول خودش، ما مردم خودمان، شما مسئولین خودتان، آن غیر مسئولین خودشان  هرکدام  در جای خود عدالت را رعایت نکنیم و بحق مشروع خود قانع نباشیم  و فزون طلب بشویم  تصور کنید چه جهنمی بوجود خواهد آمد. وضع جهنمی امروز کشور ما بخاطر همین بی عدالتی هائی است که از سوی مسئولین نظام و چاپلوسان نظام صورت میگیرد.

          انسان امروزی از دایره تقوا خارج شده و بحق خودش قانع نیست،  قناعت را کنار گذاشته است و میخواهد از برادر یا پسر عمویش که ملیونر شده ماشین مدل بالا خریده  و زندگی پر از دنگ و فنگ برای خودش درست کرده و بهمه پز میدهد جلو بزند. در چنین وضعیتی باز هم توقع دارید که دوستی و محبت و برادری و اخوت در جامعه بر قرار بماند؟  زیاده خواهی و دنیا پرستی انسان امروزی را از یاد آخرت غافل کرده و همه هُبیس بفکر جمع کردن مال دنیا  برای تکبر و پز دادن به یکدیگر هستند و همین طرز فکر شیطانی است که دنیای امروز را تا به این حد نا امن و تبدیل به یک جهنم کرده است..

          همه این نا امنی ها، جنگ ها  و کشت و کشتار های موجود در سرتاسر جهان فقط بعلت فزون طلبی و رعایت نکردن عدالت و تجاوز به حقوق دیگران است. اگر ما مردم ایرانزمین خواستار امنیت و سعادت هستیم تنها راه و چاره اش اینست که  دست از فزون طلبی برداریم و عدالت خواه شویم.

          ما از مسئولین جمهوری اسلامی تقاضا  داریم که از تجاوز به حقوق ملت بلوچ دست بردارند تا این نا امنی ها و جنگ و گریز ها به پایان برسد و این سبب شود که کشور و مردمش بیش از این صدمه نه بینند.
           خودمختاری حق مسلم ملت بلوچ است و رعایت آن تقاضای عدالت است. بیائید همه مان در جای خود عدالت را رعایت کنیم تا  بیک زندگی سعادتمند برسیم.
با احترام،
محمد آرمیان

دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر